Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Semestr letni w RA 2023/2024

Tematy prac dyplomowych

Wykaz tematów prac dyplomowych (obrona LATO 2024) zatwierdzonych przez Senat Uczelni

 

UWAGA!
Tematy opublikowane na niebiesko to tematy o brzmieniu zmienionym przez Komisję ds. dyplomowania lub przez Senat – konieczne jest dostarczenie do Dziekanatu poprawionej karty.

Przypominamy, że tematy prac nie powinny kończyć się kropką.

Wytyczne przygotowania i zredagowania pracy dyplomowej

Semestr zimowy w RA 2023/2024

Tematy prac dyplomowych

Wykaz tematów prac dyplomowych (obrona LATO 2023) zatwierdzonych przez Senat Uczelni

 

UWAGA!
Tematy opublikowane na niebiesko to tematy o brzmieniu zmienionym przez Komisję ds. dyplomowania lub przez Senat – konieczne jest dostarczenie do Dziekanatu poprawionej karty.

Przypominamy, że tematy prac nie powinny kończyć się kropką.

Wytyczne przygotowania i zredagowania pracy dyplomowej

Wytyczne przygotowania i zredagowania pracy dyplomowej studiów II stopnia

 

Uwaga! Studentom przysługują dwa terminy złożenia pracy dyplomowej. Drugi termin jest terminem ostatecznym.

 

WAŻNE: Jednocześnie informujemy, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji i Nauki nie istnieje możliwość przedłużenia semestru studiów tym samym dalszego przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.

 

Prosimy o nieskładanie wniosków w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, gdyż pozostaną one bez rozpatrzenia ze względu na ww decyzję.

 

Terminy składania prac dyplomowych:

I termin złożenia pracy dyplomowej

 25.02.2024

II termin złożenia pracy dyplomowej

17.03.2024

Sposób składania pracy dyplomowej

W związku z usunięciem ze struktury organizacyjnej Uczelni wydziału prosimy, aby na stronie tytułowej pracy dyplomowej nie pojawiała się nazwa wydziału. Aktualny wzór strony tytułowej dostępny jest w pliku z Wytycznymi pisania pracy dyplomowej.

 

Informujemy, że w semestrze zimowym 2023/2024 prace składacie Państwo osobiście w Dziekanacie wyłącznie w jednym egzemplarzu – wersja do akt. Praca powinna być wydrukowana dwustronnie, termobindowana w miękkich okładkach.

 

Warunkiem złożenia pracy dyplomowej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów z modułów ujętych w programie kształcenia, moduł Seminarium dyplomowe zaliczany jest w momencie obrony pracy dyplomowej.

Egzemplarz do akt powinien być podpisany przez promotora pracy, powinny znaleźć się w nim oświadczenia podpisane własnoręcznie przez studenta, należy w nim również zamieścić pracę w wersji elektronicznej nagraną na płytę CD w formacie pdf, doc lub docx.

Prace niespełniające powyższych warunków nie będą przyjmowane. Pozostałe wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych znajdziecie Państwo w wytycznych przygotowania i zredagowania pracy dyplomowej.

Praca zostanie przyjęta w Dziekanacie jeżeli będzie posiadała wypełnioną i podpisaną opinię promotora i będzie ona pozytywna. Bez uzupełnionej opinii promotora praca nie może zostać przyjęta i skierowana do recenzenta.

Regulamin antyplagiatowy

Regulamin antyplagiatowy określający tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz korzystania przez Uczelnię z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

Karta obiegowa

W semestrze zimowym 2023/2024 karty obiegowe rozliczane są elektronicznie w ramach Wirtualnej Uczelni, prosimy jednak o kontakt z Biblioteką (biblioteka@swsm.pl) w celu upewnienia się, że nie mają Państwo w tej jednostce żadnych zaległości.

Skip to content