Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Konsultacje w RA 2023/2024

Informujemy, że seminaria dyplomowe stanowią rodzaj konsultacji w grupach seminaryjnych
z promotorem i dotyczą tematyki pracy dyplomowej. Na spotkaniach seminaryjnych omawiane są postępy w  pracy dyplomowej. Daty takich spotkań studenci ustalają indywidualnie ze swoim promotorem (student zgłasza prośbę drogą mailową swojemu promotorowi). Promotor ustala salę i potwierdza termin z Działem Planowania Uczelni,
a następnie przekazuje informację zwrotną do studentów o dokładnym terminie (data, godzina, sala) seminarium dyplomowego.

 

Zarządzenie Rektora nr 3A/R/SWSM/2015 – w sprawie wprowadzenia „Regulaminu antyplagiatowego określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz korzystania przez Uczelnię z systemu Plagiat.pl”.

 

Informujemy studentów V semestru, że na pierwszym spotkaniu z promotorem obecność jest konieczna w celu ustalenia tematu pracy i uzupełnienia karty tematu pracy

Terminy konsultacji w sprawie prac dyplomowych

TerminWykładowca
00.00.2024dr Radosław Balwierz
00.00.2024dr hab. Beata Biesaga
00.00.2024dr Łukasz Chajec
Skip to content