Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Wymagania stawiane przez szpitale

Szpital Powiatowy w Chrzanowie – wytyczne obowiązujące przed rozpoczęciem praktyki – Pismo z dnia 05.06.2023 r.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej – pismo dotyczące obowiązku szczepień przeciw Covid-19 studentów kierunków medycznych, chcących od 1 marca 2022 realizować praktyki zawodowe w szpitalu: Pismo z dnia 21.02.2022 r.

Kierownicy praktyk

mgr Aleksandra Pol, dla studentów formy stacjonarnej

e-mail kontaktowy: aleksandra.pol@edu.swsm.pl

mgr Dominika Dakowska, dla studentów formy niestacjonarnej

e-mail kontaktowy: dominika.dakowska@edu.swsm.pl

Terminy konsultacji

W celu zapisania się na konsultacje należy wypełnić formularz znajdujący się na powyższej stronie internetowej.

 

Przed zapisem prosimy odświeżyć stronę (klawisz F5). Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zapisu, zawierające datę, godzinę oraz salę, w której odbędą się konsultacje. W razie potrzeby zapisu na konsultacje i jednocześnie braku wolnych miejsc prosimy o kontakt na adres mailowy: planowanie@swsm.pl

SPOTKANIE 1 – przed rozpoczęciem praktyki

WAŻNE: W przypadku braku akceptacji kierownika praktyk placówki przed rozpoczęciem praktyki, praktyka nie będzie zaliczona.

 

Na spotkanie Student dostarcza wypełnione dokumenty:

Wniosek o skierowanie do placówki w celu realizacji praktyki zawodowej (podpisany przez studenta i placówkę przyjmującą na praktykę),

Skierowanie wraz z programem praktyk,

Umowę o współpracy w 2 egzemplarzach (podpisaną przez placówkę przyjmującą na praktykę),

Kartę Kryteria wyboru placówek i opiekunów (podpisaną przez placówkę przyjmującą na praktykę),

Umowę o organizację praktyk zawodowych w 3 egzemplarzach (podpisaną przez studenta i placówkę przyjmującą na praktykę),

ubezpieczenie NNW oraz OC zawierające klauzulę rozszerzającą zakres odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, zawarte na okres obejmujący termin realizacji praktyki,

UWAGA: Studenci, którzy przystąpili do ubezpieczenia proponowanego przez Uczelnię w PZU S.A. i opłacili składkę, powinni otrzymać na podany adres mailowy polisę ubezpieczeniową, którą należy wydrukować i dostarczyć na spotkanie z kierownikiem praktyk. Uczelnia nie dysponuje wykazem ubezpieczonych studentów

zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B i ważne na okres realizacji praktyk orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych – jeśli nie zostało wcześniej dostarczone do dziekanatu.

SPOTKANIE 2 – po zakończeniu praktyki

Kartę przebiegu praktyki zawodowej (muszą być uzupełnione podpisy we wszystkich wskazanych miejscach),

Pracę pisemną,

Ankietę oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk.

Terminy realizacji praktyk – semestr zimowy 2023/2024

Forma stacjonarna – semestr III, V, VII

Termin I: 19.01.2024

Termin II: 18.02.2024

Forma niestacjonarna – semestr III, V, VII

Termin I: 11.02.2024

Termin II: 17.03.2024

Informujemy, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji i Nauki nie istnieje możliwość przedłużenia semestru studiów tym samym dalszego przedłużenia terminu realizacji praktyk zawodowych.

 

Prosimy o nieskładanie wniosków w sprawie przedłużenia terminu realizacji praktyk zawodowych, gdyż pozostaną one bez rozpatrzenia ze względu na ww decyzję.

TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNYCH – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Forma stacjonarna

SemestrTermin
III03.11.2023 r., godz. 12:15-13:00, sala 163A/on-line
V03.11.2023 r., godz. 11:15-12:00, sala 163A
VIII03.11.2023 r., godz. 13:15-14:00, sala 163A

Forma niestacjonarna

SemestrTermin
III04.11.2023 r., godz. 09:00-09:45, on-line
Vgrupy 5DKN1 oraz 5DKN2 w dniu 05.11.2023 r., godz. 13:45-14:30, sala 18.16
grupa 5DKN3 w dniu 05.11.2023 r., godz. 19:30-20:15, sala 234
VIII04.11.2023 r., godz. 09:45-10:30, on-line

Dokumenty z praktyk – semestr zimowy RA 2023/2024

Liczba godzin praktyk zgodna z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

W semestrze zimowym 2023/2024 studenci mogą realizować praktykę bez wcześniejszego zaliczenia modułów wymienionych w sylabusie.

Wpis warunkowy z praktyk z semestru letniego

Studenci realizujący wpis warunkowy z praktyk z semestru letniego proszeni są o pobieranie dokumentów opublikowanych poniżej

SEMESTR II:

Wstępna praktyka z zakresu podstaw żywienia (szpital, hospicjum, dom opieki społecznej, żłobki, przedszkole, szkoła, inne placówki żywienia zbiorowego) – 300 godzin

 

 1. Wniosek o skierowanie do wybranej instytucji w celu realizacji praktyki zawodowej wraz z programem praktyk
 2. Skierowanie na praktyki
 3. Umowa o organizację praktyk zawodowych
 4. Umowa o współpracy
 5. Karta kryteria wyboru placówek i opiekunów do realizacji praktyk zawodowych
 6. Karta przebiegu praktyki zawodowej
 7. Ankieta oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk
 8. Wniosek o zaliczenie praktyki bez jej odbycia
 9. Karta zaliczenia praktyki bez jej odbycia
 10. Arkusz weryfikacji efektów uczenia się
 11. Arkusz samooceny weryfikacji efektów uczenia się
 12. Praca pisemna

 

Praca pisemna: Wywiad żywieniowy oraz 3-dniowy jadłospis

Kolokwium ustne weryfikujące

 

Zachęcamy do realizacji praktyki w Hospicjum Cordis w Katowicach (ul. Teofila Ociepki 2, 40-413 Katowice)

SEMESTR IV:

Praktyka w szpitalu dla dorosłych (3A) – 110 godzin
Praktyka w szpitalu dziecięcym (3B) – 110 godzin

 

 1. Wniosek o skierowanie do wybranej instytucji w celu realizacji praktyki zawodowej wraz z programem praktyk

  – praktyka 3A
  – praktyka 3B

 2. Skierowanie na praktyki

  – praktyka 3A
  – praktyka 3B

 3. Umowa o organizację praktyk zawodowych
 4. Umowa o współpracy
 5. Karta kryteria wyboru placówek i opiekunów do realizacji praktyk zawodowych
 6. Karta przebiegu praktyki zawodowej

  – praktyka 3A
  – praktyka 3B

 7. Ankieta oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk

  – praktyka 3A
  – praktyka 3B

 8. Wniosek o zaliczenie praktyki bez jej odbycia
 9. Karta zaliczenia praktyki bez jej odbycia

  – Praktyka 3A
  – Praktyka 3B

 10. Arkusz weryfikacji efektów uczenia się

  – Praktyka 3A
  – Praktyka 3B

 11. Arkusz samooceny weryfikacji efektów uczenia się

  – Praktyka 3A
  – Praktyka 3B

 12. Praca pisemna

 

Praca pisemna:

– praktyka 3A – dokumentacja wywiadu z określeniem prawidłowych i nieprawidłowych nawyków żywieniowych oraz jadłospis
– praktyka 3B – szczegółowe zalecenia żywieniowe dla wybranego pacjenta

Kolokwium ustne weryfikujące.

SEMESTR VI:

Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych, poradni dietetycznej, endokrynologicznej, diabetologicznej, leczenia otyłości, poradni zdrowia dziecka – 220 godzin

 

 1. Wniosek o skierowanie do wybranej instytucji w celu realizacji praktyki zawodowej wraz z programem praktyk
 2. Ankieta oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk
 3. Skierowanie na praktyki
 4. Umowa o organizację praktyk zawodowych
 5. Umowa o współpracy
 6. Karta kryteria wyboru placówek i opiekunów do realizacji praktyk zawodowych
 7. Karta przebiegu praktyki zawodowej
 8. Wniosek o zaliczenie praktyki bez jej odbycia
 9. Karta zaliczenia praktyki bez jej odbycia
 10. Arkusz weryfikacji efektów uczenia się
 11. Arkusz samooceny weryfikacji efektów uczenia się
 12. Praca pisemna

 

Praca pisemna – Wywiad żywieniowy,  opracowanie 7-dniowego jadłospisu wraz z założeniami diety dla tego pacjenta oraz zaleceniami żywieniowymi dostosowanymi do jednostki chorobowej pacjenta

Kolokwium ustne weryfikujące.

 

Studenci realizujący wpis warunkowy z praktyk z semestru letniego proszeni są
o pobieranie dokumentów opublikowanych w semestrze letnim RA 2022/2023.

Skip to content