Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Wymagania stawiane przez szpitale

Szpital Powiatowy w Chrzanowie – wytyczne obowiązujące przed rozpoczęciem praktyki – Pismo z dnia 05.06.2023 r.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej – pismo dotyczące obowiązku szczepień przeciw Covid-19 studentów kierunków medycznych, chcących od 1 marca 2022 realizować praktyki zawodowe w szpitalu: Pismo z dnia 21.02.2022 r.

Kierownicy praktyk

mgr inż. Joanna Zawadzka

e-mail kontaktowy: joanna.zawadzka@swsm.pl 

Terminy konsultacji

W celu zapisania się na konsultacje należy wypełnić formularz znajdujący się na powyższej stronie internetowej.

 

Przed zapisem prosimy odświeżyć stronę (klawisz F5). Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zapisu, zawierające datę, godzinę oraz salę, w której odbędą się konsultacje. W razie potrzeby zapisu na konsultacje i jednocześnie braku wolnych miejsc prosimy o kontakt na adres mailowy: planowanie@swsm.pl

SPOTKANIE 1 – przed rozpoczęciem praktyki

WAŻNE: W przypadku braku akceptacji kierownika praktyk placówki przed rozpoczęciem praktyki, praktyka nie będzie zaliczona.

 

Na spotkanie Student dostarcza wypełnione dokumenty:

Wniosek o skierowanie do placówki w celu realizacji praktyki zawodowej (podpisany przez studenta i placówkę przyjmującą na praktykę),

Skierowanie wraz z programem praktyk,

Umowę o współpracy w 2 egzemplarzach (podpisaną przez placówkę przyjmującą na praktykę),

Kartę Kryteria wyboru placówek i opiekunów (podpisaną przez placówkę przyjmującą na praktykę),

Umowę o organizację praktyk zawodowych w 3 egzemplarzach (podpisaną przez studenta i placówkę przyjmującą na praktykę),

ubezpieczenie NNW oraz OC zawierające klauzulę rozszerzającą zakres odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, zawarte na okres obejmujący termin realizacji praktyki,

UWAGA: Studenci, którzy przystąpili do ubezpieczenia proponowanego przez Uczelnię w PZU S.A. i opłacili składkę, powinni otrzymać na podany adres mailowy polisę ubezpieczeniową, którą należy wydrukować i dostarczyć na spotkanie z kierownikiem praktyk. Uczelnia nie dysponuje wykazem ubezpieczonych studentów

zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B i ważne na okres realizacji praktyk orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych – jeśli nie zostało wcześniej dostarczone do dziekanatu.

SPOTKANIE 2 – po zakończeniu praktyki

Kartę przebiegu praktyki zawodowej (muszą być uzupełnione podpisy we wszystkich wskazanych miejscach),

Pracę pisemną,

Ankietę oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk.

Terminy realizacji praktyk – semestr zimowy 2023/2024

Forma niestacjonarna – semestr I, III

Termin I: 11.02.2024

Termin II: 17.03.2024

Forma niestacjonarna – semestr IV – powtarzanie semestru

Termin I: 11.02.2024

Termin II: 17.03.2024

Informujemy, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji i Nauki nie istnieje możliwość przedłużenia semestru studiów tym samym dalszego przedłużenia terminu realizacji praktyk zawodowych.

 

Prosimy o nieskładanie wniosków w sprawie przedłużenia terminu realizacji praktyk zawodowych, gdyż pozostaną one bez rozpatrzenia ze względu na ww decyzję.

TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNYCH – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Forma niestacjonarna

SemestrTermin
Igrupa 1AZDII w dniu 28.10.2023 r., godz. 09:45-10:30, on-line
grupa 1BZDII w dniu 28.10.2023 r., godz. 13:50-14:35, on-line
IIIgrupa 3ZKNDII1 w dniu 28.10.2023 r., godz. 08:50-09:35, sala 214D
grupa 3PNDII1 w dniu 28.10.2023 r., godz. 14:35-15:20, sala 215

Dokumenty z praktyk – semestr zimowy RA 2023/2024

Liczba godzin praktyk zgodna z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

W semestrze zimowym 2023/2024 studenci mogą realizować praktykę bez wcześniejszego zaliczenia modułów wymienionych w sylabusie.

SEMESTR III – PSYCHODIETETYKA:

Praktyka zawodowa 4 w wybranej przez studenta poradni leczenia otyłości, psychologicznej, zdrowia psychicznego lub na oddziale psychiatrycznym, w których istnieje możliwość wykonywania czynności wynikających z programu praktyk zawodowych – 120 godzin

 

 1. Wniosek o skierowanie do wybranej instytucji w celu realizacji praktyki zawodowej wraz z programem praktyk
 2. Skierowanie na praktyki
 3. Umowa o organizację praktyk zawodowych
 4. Umowa o współpracy
 5. Karta kryteria wyboru placówek i opiekunów do realizacji praktyk zawodowych
 6. Karta przebiegu praktyki zawodowej
 7. Ankieta oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk
 8. Praca pisemna WYTYCZNE – PRAKTYKA 4
 9. Wniosek o zaliczenie praktyki bez jej odbycia
 10. Karta zaliczenia praktyki bez jej odbycia 
 11. Arkusz weryfikacji efektów uczenia się
 12. Arkusz samooceny weryfikacji efektów uczenia się

 

Praca pisemna – Zadaniem studenta jest przygotowanie sprawozdania z przebiegu praktyki (na podstawie wybranego przypadku) oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych dla osób dotkniętych problemem zaburzeń odżywiania.

Kolokwium ustne weryfikujące.

Wpis warunkowy z praktyk z semestru letniego

Studenci realizujący wpis warunkowy z praktyk z semestru letniego proszeni są o pobieranie dokumentów opublikowanych poniżej

SEMESTR II:

Praktyka zawodowa 2 w oddziałach szpitalnych lub poradniach specjalistycznych – 200 godzin

 1. Wniosek o skierowanie do wybranej instytucji w celu realizacji praktyki zawodowej wraz z programem praktyk
 2. Skierowanie na praktyki
 3. Umowa o organizację praktyk zawodowych
 4. Umowa o współpracy
 5. Karta kryteria wyboru placówek i opiekunów do realizacji praktyk zawodowych
 6. Karta przebiegu praktyki zawodowej
 7. Ankieta oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk
 8. Praca pisemna WYTYCZNE – PRAKTYKA 2
 9. Wniosek o zaliczenie praktyki bez jej odbycia
 10. Karta zaliczenia praktyki bez jej odbycia
 11. Akrusz weryfikacji efektów uczenia się
 12. Arkusz samooceny weryfikacji efektów uczenia się

 

Praca pisemna: Wywiad z pacjentem, zalecenia żywieniowe, przykładowy dzień diety

Kolokwium ustne weryfikujące

 

Praktyka zawodowa 3 w klubach sportowych, klubach fitness, ośrodkach odnowy biologicznej – 80 godzin

 1. Wniosek o skierowanie do wybranej instytucji w celu realizacji praktyki zawodowej wraz z programem praktyk
 2. Skierowanie na praktyki
 3. Umowa o organizację praktyk zawodowych
 4. Umowa o współpracy
 5. Karta kryteria wyboru placówek i opiekunów do realizacji praktyk zawodowych
 6. Karta przebiegu praktyki zawodowej
 7. Ankieta oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk
 8. Praca pisemna WYTYCZNE – PRAKTYKA 3
 9. Wniosek o zaliczenie praktyki bez jej odbycia
 10. Karta zaliczenia praktyki bez jej odbycia
 11. Akrusz weryfikacji efektów uczenia się
 12. Arkusz samooceny weryfikacji efektów uczenia się

 

Praca pisemna: Wywiad z klientem i przygotowanie materiałów edukacyjnych dla osoby o zwiększonej aktywności fizycznej, trenującej rekreacyjnie i/ lub wyczynowo.

Kolokwium ustne weryfikujące

Skip to content