Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Kierownik praktyk

mgr Małgorzata Dudek

e-mail kontaktowy: malgorzata.dudek@swsm.pl

Terminy konsultacji

W celu zapisania się na konsultacje należy wypełnić formularz znajdujący się na powyższej stronie internetowej.

 

Przed zapisem prosimy odświeżyć stronę (klawisz F5). Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zapisu, zawierające datę, godzinę oraz salę, w której odbędą się konsultacje. W razie potrzeby zapisu na konsultacje i jednocześnie braku wolnych miejsc prosimy o kontakt na adres mailowy: planowanie@swsm.pl

SPOTKANIE 1 – przed rozpoczęciem praktyki

WAŻNE: W przypadku braku akceptacji kierownika praktyk placówki przed rozpoczęciem praktyki, praktyka nie będzie zaliczona.

 

Na spotkanie Student dostarcza wypełnione dokumenty:

Wniosek o skierowanie do placówki w celu realizacji praktyki zawodowej (podpisany przez studenta i placówkę przyjmującą na praktykę),

Skierowanie wraz z programem praktyk,

Umowę o współpracy w 2 egzemplarzach (podpisaną przez placówkę przyjmującą na praktykę),

Kartę Kryteria wyboru placówek i opiekunów (podpisaną przez placówkę przyjmującą na praktykę),

Umowę o organizację praktyk zawodowych w 3 egzemplarzach (podpisaną przez studenta i placówkę przyjmującą na praktykę),

ubezpieczenie NNW oraz OC zawierające klauzulę rozszerzającą zakres odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, zawarte na okres obejmujący termin realizacji praktyki,

UWAGA: Studenci, którzy przystąpili do ubezpieczenia proponowanego przez Uczelnię w PZU S.A. i opłacili składkę, powinni otrzymać na podany adres mailowy polisę ubezpieczeniową, którą należy wydrukować i dostarczyć na spotkanie z kierownikiem praktyk. Uczelnia nie dysponuje wykazem ubezpieczonych studentów

zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B i ważne na okres realizacji praktyk orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych – jeśli nie zostało wcześniej dostarczone do dziekanatu.

SPOTKANIE 2 – po zakończeniu praktyki

Kartę przebiegu praktyki zawodowej (muszą być uzupełnione podpisy we wszystkich wskazanych miejscach),

Pracę pisemną,

Ankietę oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk.

Terminy realizacji praktyk – semestr zimowy 2023/2024

Forma stacjonarna – semestr III

Termin I: 19.01.2024

Termin II: 18.02.2024

Forma niestacjonarna – semestr III, IV, VI

Termin I: 11.02.2024

Termin II: 17.03.2024

Informujemy, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji i Nauki nie istnieje możliwość przedłużenia semestru studiów tym samym dalszego przedłużenia terminu realizacji praktyk zawodowych.

 

Prosimy o nieskładanie wniosków w sprawie przedłużenia terminu realizacji praktyk zawodowych, gdyż pozostaną one bez rozpatrzenia ze względu na ww decyzję.

TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNYCH – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Forma stacjonarna

SemestrTermin
III31.10.2023 r., godz. 11:15-12:00, sala 18.16

Forma niestacjonarna

SemestrTermin
IIIgrupa 3CZK w dniu 05.11.2023 r., godz. 08:00-08:45,
sala 214D (zmiana sali)

grupy 3AZK, 3BZK oraz 3DZK w dniu 05.11.2023 r.,
godz. 08:00-08:45, on-line
IV04.11.2023 r., godz. 08:00-08:45, on-line
VI14.10.2023 r., godz. 10:25-11:10, sala 214D

Dokumenty z praktyk – semestr zimowy RA 2023/2024

Liczba godzin praktyk zgodna z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

W semestrze zimowym 2023/2024 studenci mogą realizować praktykę bez wcześniejszego zaliczenia modułów wymienionych w sylabusie.

SEMESTR VI:

Praktyka 4 – podsumowująca – 90 godzin

 

 1. Wniosek o skierowanie do wybranej instytucji w celu realizacji praktyki zawodowej wraz z programem praktyk
 2. Skierowanie na praktyki
 3. Umowa o organizację praktyk zawodowych
 4. Umowa o współpracy
 5. Karta kryteria wyboru placówek i opiekunów do realizacji praktyk zawodowych
 6. Karta przebiegu praktyki zawodowej
 7. Ankieta oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk
 8. Wniosek o zaliczenie praktyki bez jej odbycia
 9. Karta zaliczenia praktyki bez jej odbycia
 10. Arkusz weryfikacji efektów uczenia się – praca
 11. Arkusz samooceny weryfikacji efektów uczenia się – działalność

 

Praca pisemna – w ramach praktyki podsumowującej Studenci nie składają osobnej pracy pisemnej, jest ona łączona z pracą zaliczeniową składaną w ramach modułu Projekt zawodowy.

 

Studenci realizujący wpis warunkowy z praktyk z semestru letniego proszeni są
o pobieranie dokumentów opublikowanych w semestrze letnim RA 2022/2023

Dokumenty z praktyk – semestr letni RA 2022/2023

Studenci realizujący wpis warunkowy z praktyk z semestru letniego proszeni są o pobieranie dokumentów opublikowanych w semestrze letnim RA 2022/2023

SEMESTR VI:

Praktyka 4 – podsumowująca – 90 godzin

 

 1. Wniosek o skierowanie do wybranej instytucji w celu realizacji praktyki zawodowej wraz z programem praktyk
 2. Skierowanie na praktyki
 3. Umowa o organizację praktyk zawodowych
 4. Umowa o współpracy
 5. Karta kryteria wyboru placówek i opiekunów do realizacji praktyk zawodowych
 6. Karta przebiegu praktyki zawodowej
 7. Ankieta oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk

 

Praca pisemna – w ramach praktyki podsumowującej Studenci nie składają osobnej pracy pisemnej, jest ona łączona z pracą zaliczeniową składaną w ramach modułu Projekt zawodowy.

Skip to content