Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Kierownik praktyk

mgr Beata Kawka-Anczyk

e-mail kontaktowy: beata.kawka_anczyk@swsm.pl

Terminy konsultacji

W celu zapisania się na konsultacje należy wypełnić formularz znajdujący się na powyższej stronie internetowej.

 

Przed zapisem prosimy odświeżyć stronę (klawisz F5). Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zapisu, zawierające datę, godzinę oraz salę, w której odbędą się konsultacje. W razie potrzeby zapisu na konsultacje i jednocześnie braku wolnych miejsc prosimy o kontakt na adres mailowy: planowanie@swsm.pl

SPOTKANIE 1 – przed rozpoczęciem praktyki

WAŻNE: W przypadku braku akceptacji kierownika praktyk placówki przed rozpoczęciem praktyki, praktyka nie będzie zaliczona.

 

Na spotkanie Student dostarcza wypełnione dokumenty:

Wniosek o skierowanie do placówki w celu realizacji praktyki zawodowej (podpisany przez studenta i placówkę przyjmującą na praktykę),

Skierowanie wraz z programem praktyk,

Umowę o współpracy w 2 egzemplarzach (podpisaną przez placówkę przyjmującą na praktykę),

Kartę Kryteria wyboru placówek i opiekunów (podpisaną przez placówkę przyjmującą na praktykę),

Umowę o organizację praktyk zawodowych w 3 egzemplarzach (podpisaną przez studenta i placówkę przyjmującą na praktykę),

ubezpieczenie NNW oraz OC zawierające klauzulę rozszerzającą zakres odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, zawarte na okres obejmujący termin realizacji praktyki,

UWAGA: Studenci, którzy przystąpili do ubezpieczenia proponowanego przez Uczelnię w PZU S.A. i opłacili składkę, powinni otrzymać na podany adres mailowy polisę ubezpieczeniową, którą należy wydrukować i dostarczyć na spotkanie z kierownikiem praktyk. Uczelnia nie dysponuje wykazem ubezpieczonych studentów

zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B i ważne na okres realizacji praktyk orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych – jeśli nie zostało wcześniej dostarczone do dziekanatu.

SPOTKANIE 2 – po zakończeniu praktyki

Kartę przebiegu praktyki zawodowej (muszą być uzupełnione podpisy we wszystkich wskazanych miejscach),

Pracę pisemną,

Ankietę oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk.

Terminy realizacji praktyk – semestr zimowy 2023/2024

Forma niestacjonarna – semestr I, III

Termin I: 11.02.2024

Termin II: 17.03.2024

Informujemy, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji i Nauki nie istnieje możliwość przedłużenia semestru studiów tym samym dalszego przedłużenia terminu realizacji praktyk zawodowych.

 

Prosimy o nieskładanie wniosków w sprawie przedłużenia terminu realizacji praktyk zawodowych, gdyż pozostaną one bez rozpatrzenia ze względu na ww decyzję.

TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNYCH – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Forma niestacjonarna

SemestrTermin
I04.11.2023 r., godz. 08:00-08:45, sala 18.16
   IIIUWAGA! – ZMIANA GODZIN
grupa 3MENKII2 w dniu 28.10.2023 r., godz. 08:45-09:30, sala PK3 / on-line

grupy 3MENKII1 oraz 3MENKII3 w dniu 28.10.2023 r., godz. 08:45-09:30, on-line
IIIUWAGA! – ZMIANA GODZIN
grupa 3MENKII2 w dniu 28.10.2023 r., godz. 08:45-09:30, sala PK3 / on-line

grupy 3MENKII1 oraz 3MENKII3 w dniu 28.10.2023 r., godz. 08:45-09:30, on-line

Dokumenty z praktyk – semestr zimowy RA 2023/2024

SEMESTR I:

Praktyka 1 z zakresu wykonywania aparaturowych zabiegów kosmetycznych – 100 godzin

Miejsce praktyki: gabinet kosmetyczny / podologiczny / masażu

 

Praktyka pierwsza jest realizowana równolegle lub po ukończeniu modułów kosmetologia pielęgnacyjno-lecznicza, dermatologia i alergologia, onkologia, endokrynologia.

 

 1. Wniosek o skierowanie do wybranej instytucji w celu realizacji praktyki zawodowej
 2. Skierowanie na praktyki wraz z programem praktyk
 3. Umowa o organizację praktyk zawodowych
 4. Umowa o współpracy
 5. Karta kryteria wyboru placówek i opiekunów do realizacji praktyk zawodowych
 6. Karta przebiegu praktyki zawodowej / Karta zaliczenia praktyki zawodowej
 7. Ankieta oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk
 8. Wniosek o zaliczenie praktyki bez jej odbycia
 9. Karta zaliczenia praktyki bez jej odbycia
 10. Arkusz weryfikacji efektów uczenia się – praca
 11. Arkusz samooceny weryfikacji efektów uczenia się -działalność

 

Praca pisemna: dokumentacja wywiadu w konkretnym przypadku, plan zabiegowy, wskazanie pożądanych działań w danym przypadku.

SEMESTR III:

Praktyka 3 z zakresu pogłębionej diagnostyki skóry, wykonywania zabiegów (gabinety kosmetyczne, podologiczne, masażu) oraz z zakresu edukacji prozdrowotnej (w gabinetach kosmetycznych/ podologicznych/ masażu/ dermatologicznych/ medycyny estetycznej) – 80 godzin

 

Miejsce praktyki: gabinet dermatologiczny/medycyny estetycznej/podologii/kosmetologii o szerokim zakresie usług

 

Praktyka trzecie jest realizowana po uprzedniej realizacji modułów techniki łączone w kosmetologii pielęgnacyjno-leczniczej oraz edukacja zdrowotna w kosmetologii

 

 1. Wniosek o skierowanie do wybranej instytucji w celu realizacji praktyki zawodowej
 2. Skierowanie na praktyki wraz z programem praktyk
 3. Umowa o organizację praktyk zawodowych
 4. Umowa o współpracy
 5. Karta kryteria wyboru placówek i opiekunów do realizacji praktyk zawodowych
 6. Karta przebiegu praktyki zawodowej / Karta zaliczenia praktyki zawodowej
 7. Ankieta oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk
 8. Wniosek o zaliczenie praktyki bez jej odbycia
 9. Karta zaliczenia praktyki bez jej odbycia
 10. Arkusz weryfikacji efektów uczenia się – praca
 11. Arkusz samooceny weryfikacji efektów uczenia się -działalność

 

Praca pisemna: projekt edukacji w zakresie pielęgnacji domowej i profilaktyki schorzeń/defektów skóry w konkretnym przypadku

Dokumenty z praktyk – semestr letni RA 2022/2023

Liczba godzin praktyk zgodna z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

SEMESTR II:

Praktyka 2 z zakresu surowców i substancji kosmetycznych stosowanych w różnych problemach i defektach skóry i jej przydatków, a także w chorobach dających objawy ze strony skóry (np. cukrzyca) – 300 godzin

 

Miejsce praktyki: przemysł kosmetyczny, gabinety dermatologii/medycyny estetycznej, podologiczne, kosmetyczne z szerokim zakresem usług

 

Praktyka druga jest realizowana po uprzedniej realizacji modułów toksykologia kosmetyku, fitokosmetyki i aromaterapia.

 

 1. Wniosek o skierowanie do wybranej instytucji w celu realizacji praktyki zawodowej
 2. Skierowanie na praktyki wraz z programem praktyk
 3. Umowa o organizację praktyk zawodowych
 4. Umowa o współpracy
 5. Karta kryteria wyboru placówek i opiekunów do realizacji praktyk zawodowych
 6. Karta przebiegu praktyki zawodowej / Karta zaliczenia praktyki zawodowej
 7. Ankieta oceny praktyk zawodowych przez zakładowego opiekuna praktyk

 

Praca pisemna: Surowce i substancje kosmetyczne, podologiczne oraz medycyny estetycznej. Bezpieczeństwo ich stosowania pod kątem toksyczności i działań niepożądanych.

Skip to content