Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Wpisy warunkowe realizowane indywidualnie

PRAKTYKA ZAWODOWA – aby zrealizować wpis warunkowy z modułu Praktyki zawodowe należy zgłosić się do Kierownika praktyk w celu ustalenia warunków zaliczenia.

TERMINY REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Dla wszystkich semestrów

FormaTermin ITermin II
Stacjonarna19.01.2024 r.18.02.2024 r.
Niestacjonarna1.02.2024 r.17.03.2024 r.
KOSZTPraktyki zawodowe50 zł

Wpisy warunkowe z powodu niezaliczenia egzaminu

Realizacja wpisu warunkowego z powodu niezaliczonego egzaminu następuje poprzez zaliczenie egzaminu w wyznaczonych terminach. Przypominamy, iż w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie studentowi przysługuje prawo do dwóch terminów poprawkowych z każdego modułu.

 

Terminy zostaną opublikowane tutaj.

KOSZTPraktyki zawodowe50 zł

Wpisy warunkowe w ramach konsultacji

Realizacja wpisów warunkowych z poniższych modułów następuje poprzez udział w ustalonych konsultacjach. Przypominamy, że obecność na wyznaczonych terminach konsultacji jest OBOWIĄZKOWA, a nieobecność podczas konsultacji może wiązać się z niezaliczeniem modułu.

 

Na ostatnich zajęciach przystępują Państwo do zaliczenia. Przypominamy, iż jeżeli nie zdobędą Państwo zaliczenia w I terminie, przysługuje Państwu drugi termin. Po zaliczeniu części ćwiczeniowej modułu w ramach konsultacji przystępują Państwo do egzaminu (o ile jest on przewidziany programem studiów). Informacja o II terminie zaliczenia oraz o wszystkich terminach egzaminów w trybie warunkowym opublikowana będzie tutaj.

 

Przypominamy, że konsultacje są obowiązkowe tylko i wyłącznie dla osób, które nie zaliczyły części ćwiczeniowej z danego modułu, jeśli niezaliczony jest tylko egzamin to wówczas takie osoby nie uczestniczą w konsultacjach, a podchodzą wyłącznie do terminów egzaminów, które będą opublikowane w Harmonogramie sesji.

 

Terminy konsultacji zostaną opublikowane wkrótce.

Parazytologia ćwiczenia seminaryjne, dr Łukasz Chajec

 

Koszt: 390 zł

Terminy konsultacji:

21.01.2024 r., godz. 08:55-10:25, sala 214D

04.02.2024 r., godz. 18:45-19:30, sala 214 D – zaliczenie

Genetyka ćwiczenia seminaryjne, dr Natalia Gawlik-Rzemieniewska

 

Koszt: 270 zł

Terminy konsultacji:

07.01.2024 r. godz. 08:00-09:30 sala 164

21.01.2024 r. godz. 18:50-19:35 sala 48 – zaliczenie

Żywienie człowieka ćwiczenia, mgr Marcin Osowski

 

Koszt: 530 zł

Terminy konsultacji:

25.11.2023 r. godz. 18:45-20:15 sala 232

17.12.2023 r. godz. 08:00-08:45 sala 232 – zaliczenie

Higiena toksykologia i bezpieczeństwo żywności ćwiczenia, dr Jadwiga Nędza

 

Koszt: 270 zł

Terminy konsultacji:

08.12.2023 r., godz. 17:00-18:30, sala 214C

27.01.2024 r., godz. 18:45-19:30, sala 214C – zaliczenie

Podstawy dietoterapii ćwiczenia, mgr Marcin Osowski

 

Koszt: 530 zł

Terminy konsultacji:

17.12.2023 r. godz. 08:45-10:15 sala 232

21.01.2024 r. godz. 12:15-13:00 pokój 3.68 – zaliczenie

Organizacja żywienia zbiorowego ćwiczenia, dr Grzegorz Kostelecki

 

Koszt: 340 zł

Terminy konsultacji:

Technologia informacyjna ćwiczenia, mgr inż. Rafał Neidek

 

Koszt: 270 zł

Terminy konsultacji:

17.12.2023 r. godz. 17:15-18:00 sala PN III

12.01.2024 r. godz. 16:00-16:45 sala PN III – zaliczenie

Mikrobiologia ogólna i żywności ćwiczenia, dr Katarzyna Duda-Grychtoł

 

Koszt: 720 zł

Terminy konsultacji:

Skip to content