Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Wpisy warunkowe realizowane indywidualnie

PRAKTYKA ZAWODOWA – aby zrealizować wpis warunkowy z modułu Praktyki zawodowe należy zgłosić się do Kierownika praktyk w celu ustalenia warunków zaliczenia.

TERMINY REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Dla wszystkich semestrów

FormaTermin ITermin II
Niestacjonarna11.02.2024 r.17.03.2024 r.
KOSZTPraktyki zawodowe50 zł

Wpisy warunkowe z powodu niezaliczenia egzaminu

Realizacja wpisu warunkowego z powodu niezaliczonego egzaminu następuje poprzez zaliczenie egzaminu w wyznaczonych terminach.

 

Terminy zostaną opublikowane tutaj.

KOSZTPraktyki zawodowe50 zł

Wpisy warunkowe w ramach konsultacji

Realizacja wpisów warunkowych z poniższych modułów następuje poprzez udział w ustalonych konsultacjach. Przypominamy, że obecność na wyznaczonych terminach konsultacji jest OBOWIĄZKOWA, a nieobecność podczas konsultacji może wiązać się z niezaliczeniem modułu.

 

Na ostatnich zajęciach przystępują Państwo do zaliczenia. Przypominamy, iż jeżeli nie zdobędą Państwo zaliczenia w I terminie, przysługuje Państwu drugi termin. Po zaliczeniu części ćwiczeniowej modułu w ramach konsultacji przystępują Państwo do egzaminu (o ile jest on przewidziany programem studiów). Informacja o II terminie zaliczenia oraz o wszystkich terminach egzaminów w trybie warunkowym opublikowana będzie tutaj.

 

Przypominamy, że konsultacje są obowiązkowe tylko i wyłącznie dla osób, które nie zaliczyły części ćwiczeniowej z danego modułu, jeśli niezaliczony jest tylko egzamin to wówczas takie osoby nie uczestniczą w konsultacjach, a podchodzą wyłącznie do terminów egzaminów, które będą opublikowane w Harmonogramie sesji.

Ochrona własności intelektualnej, wykład, mgr Joanna Bilinicka-Janus

 

Koszt: 290 zł

Terminy konsultacji:

15.12.2023, godz. 17:50-19:20, sala 164

09.02.2024, godz. 17:35-18:20 sala 164 – zaliczenie

Systemy informatyczne, zajęcia praktyczne, mgr inż. Rafał Neidek

 

Koszt: 270 zł

Terminy konsultacji:

17.12.2023 godz. 13:45-14:30 sala PN III

10.02.2024, godz. 15:15-16:00 sala 232 – zaliczenie

Skip to content