Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Wpisy warunkowe realizowane indywidualnie

PRAKTYKA ZAWODOWA – aby zrealizować wpis warunkowy z modułu Praktyki zawodowe należy zgłosić się do Kierownika praktyk w celu ustalenia warunków zaliczenia.

TERMINY REALIZACJI WPISU WARUNKOWEGO UPŁYWA Z DNIEM

Dla wszystkich semestrów

FormaTermin ITermin II
Stacjonarna19.01.2024 r.18.02.2024 r.
Niestacjonarna11.02.2024 r.17.03.2024 r.
KOSZTPraktyki zawodowe50 zł

Wpisy warunkowe z powodu niezaliczenia egzaminu

Realizacja wpisu warunkowego z powodu niezaliczonego egzaminu następuje poprzez zaliczenie egzaminu w wyznaczonych terminach.

 

Terminy zostaną opublikowane tutaj.

KOSZTPraktyki zawodowe50 zł

Wpisy warunkowe realizowane w ramach zajęć w grupie

Realizacja wpisów warunkowych z poniższych modułów następuje poprzez osobiste zgłoszenie się do wykładowcy w trakcie zajęć lub po zajęciach oraz ustalenie warunków zaliczenia. Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić zgłoszone problemy studentowi na zajęciach lub po zajęciach. Nauczyciel może przekazać dodatkowe zadania do zrobienia w ramach realizacji wpisu warunkowego. Zaliczenie następuje w ostatnim dniu zajęć.

ModułSposób realizacjiKoszt
Kosmetologia lecznicza – zajęcia praktycznez grupą 5ACN2 250 zł
Wychowanie fizyczne 2 – ćwiczenia z grupą 3ADK 250 zł

Wpisy warunkowe w ramach konsultacji

Realizacja wpisów warunkowych z poniższych modułów następuje poprzez udział w ustalonych konsultacjach. Przypominamy, że obecność na wyznaczonych terminach konsultacji jest OBOWIĄZKOWA, a nieobecność podczas konsultacji może wiązać się z niezaliczeniem modułu.

 

Na ostatnich zajęciach przystępują Państwo do zaliczenia. Przypominamy, iż jeżeli nie zdobędą Państwo zaliczenia w I terminie, przysługuje Państwu drugi termin. Po zaliczeniu części ćwiczeniowej modułu w ramach konsultacji przystępują Państwo do egzaminu (o ile jest on przewidziany programem studiów). Informacja o II terminie zaliczenia oraz o wszystkich terminach egzaminów w trybie warunkowym opublikowana będzie tutaj.

 

Przypominamy, że konsultacje są obowiązkowe tylko i wyłącznie dla osób, które nie zaliczyły części ćwiczeniowej z danego modułu, jeśli niezaliczony jest tylko egzamin to wówczas takie osoby nie uczestniczą w konsultacjach, a podchodzą wyłącznie do terminów egzaminów, które będą opublikowane w Harmonogramie sesji.

 

Terminy konsultacji zostaną opublikowane wkrótce.

Mikrobiologia ogólna i mikrobiologia skóry, zajęcia praktyczne, dr Katarzyna Duda-Grychtoł

 

Koszt: 250 zł

Terminy konsultacji:

Chemia kosmetyczna, zajęcia praktyczne, dr Marta Rogalska

 

Koszt: 250 zł

Terminy konsultacji:

07.01.2024, godz. 08:55-11:10 sala 18.16

04.02.2024, godz. 16:15-17:00, sala 214C – zaliczenie

Ekonomika przedsiębiorstwa i zarządzanie, ćwiczenia, dr Agnieszka Górka-Chowanie

 

Koszt: 250 zł

Terminy konsultacji:

07.01.2024, godz. 13:00-13:45, sala PN III

20.01.2024, godz. 19:45-20:30, sala PN III – zaliczenie

Alergologia, ćwiczenia seminaryjne, dr Radosław Balwierz

 

Koszt: 380 zł

Terminy konsultacji:

Technologia postaci kosmetyku, zajęcia praktyczne, dr Jadwiga Nędza

 

Koszt: 270 zł

Terminy konsultacji:

01.12.2023 r., godz. 19:30-20:15, sala 214D

27.01.2024 r., godz. 19:30-20:15, sala 214C – zaliczenie

Receptura kosmetyczna, zajęcia praktyczne, dr Marta Palacz-Wróbel

 

Koszt: 490 zł

Terminy konsultacji:

03.12.2023, godz. 08:45-09:30 sala 214C

14.01.2024, godz. 16:15-17:00 sala PN III – zaliczenie

Skip to content