Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Wpisy warunkowe z powodu niezaliczenia egzaminu

Realizacja wpisu warunkowego z powodu niezaliczonego egzaminu następuje poprzez zaliczenie egzaminu w wyznaczonych terminach.

 

Terminy zostaną opublikowane tutaj.

KOSZTPraktyki zawodowe50 zł

Wpisy warunkowe w ramach konsultacji

Realizacja wpisów warunkowych z poniższych modułów następuje poprzez udział w ustalonych konsultacjach. Przypominamy, że obecność na wyznaczonych terminach konsultacji jest OBOWIĄZKOWA, a nieobecność podczas konsultacji może wiązać się z niezaliczeniem modułu.

 

Na ostatnich zajęciach przystępują Państwo do zaliczenia. Przypominamy, iż jeżeli nie zdobędą Państwo zaliczenia w I terminie, przysługuje Państwu drugi termin. Po zaliczeniu części ćwiczeniowej modułu w ramach konsultacji przystępują Państwo do egzaminu (o ile jest on przewidziany programem studiów). Informacja o II terminie zaliczenia oraz o wszystkich terminach egzaminów w trybie warunkowym opublikowana będzie tutaj.

 

Przypominamy, że konsultacje są obowiązkowe tylko i wyłącznie dla osób, które nie zaliczyły części ćwiczeniowej z danego modułu, jeśli niezaliczony jest tylko egzamin to wówczas takie osoby nie uczestniczą w konsultacjach, a podchodzą wyłącznie do terminów egzaminów, które będą opublikowane w Harmonogramie sesji.

 

Terminy konsultacji zostaną opublikowane wkrótce.

Biofarmacja, ćwiczenia seminaryjne, dr Sylwia Klasik-Ciszewska

 

Koszt: 250 zł

Terminy konsultacji:

01.12.2023, godz. 17:00-18:30, sala 214C

20.01.2024, godz. 13:05-13:50, sala 234 – zaliczenie

Fitokosmetyki i aromaterapia, ćwiczenia, dr Radosław Balwierz

 

Koszt: 380 zł

Terminy konsultacji:

Nadzór sanitarny w kosmetologii, zajęcia praktyczne, dr Katarzyna Duda-Grychtoł

 

Koszt: 500 zł

Terminy konsultacji:

Ochrona własności intelektualnej, wykład, mgr Joanna Bilnicka-Janus

 

Koszt: 520 zł

Terminy konsultacji:

15.12.2023, godz. 17:00-17:45 sala 164

09.02.2024, godz. 16:00-17:30 sala 164 – zaliczenie

Skip to content