Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Ubezpieczenie

Studenci SWSM mają możliwość ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW Edukacja) oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) w PZU S.A.

Przystąpienie do ubezpieczenia proponowanego przez uczelnię jest dobrowolne. Przypominamy jednak, że studenci realizujące praktyki zawodowe mają obowiązek posiadania ubezpieczenia ,  zarówno   OC  i  NNW . Dlatego osoby, które nie skorzystają z ubezpieczenia proponowanego przez uczelnię, będą zobowiązane do wykupienia ubezpieczenia we własnym zakresie u dowolnego ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczyciel: PZU S.A., wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, usprawnił proces przystąpienia do ubezpieczenia NNW Edukacja oraz OC w życiu prywatnym i ustalił preferencyjną stawkę tego ubezpieczenia dla Państwa.

 

Został przygotowany pakiet specjalny dla Studentów Śląskiej Wyższej  Szkoły Medycznej. Zakres ubezpieczenia to Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym, wraz z klauzulami, rozszerzającymi zakres tych ubezpieczeń (np. klauzule dotyczące chorób zakaźnych, szkody w mieniu najmowanym, ubezpieczenie na praktykach realizowanych poza uczelnią).

 

Aby przystąpić do ubezpieczenia w roku akademickim 2023/2024, należy dokonać płatności na konto bankowe  PZU SA. Składka roczna za pakiet ubezpieczeń wynosi 140,00 PLN.

 

Szczegółowe informacje oraz link do portalu ubezpieczeniowego

Świadczenia w razie wypadku podczas wycieczki szkolnej

ŚwiadczenieZakres ochrony zgodnie z OWU
Suma ubezpieczenia 40 000 zł
Wariant II
 Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów600 zł za 1% uszczerbku (do 60 000 zł)
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała600 zł za 1% uszczerbku (do 60 000 zł)
Pogryzienie lub pokąsanie (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu6 000 zł
Oparzenie, odmrożenie600 zł za 1% uszczerbku (do 12 000 zł)
Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu (pod warunkiem hospitalizacji min. 2 dni 600 zł za 1% uszczerbku (do 1800 zł)
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu)2 000 zł
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie)200 zł


Świadczenia w razie wypadku w życiu codziennym

Świadczenie Zakres ochrony zgodnie z OWU
Suma ubezpieczenia 40 000 zł
Wariant II
Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów400 zł za 1% uszczerbku (do 40 000 zł)
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała400 zł za 1% uszczerbku (do 40 000 zł)
Pogryzienie lub pokąsanie (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu)4 000 zł
Oparzenie, odmrożenie400 zł za 1% uszczerbku (do 8 000 zł)
Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu (pod warunkiem hospitalizacji min. 2 dni)400 zł za 1% uszczerbku (do 1 200 zł)
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu)2 000 zł
Zwrot kosztów leczenia w wyniku zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźnydo 5 000 zł
Świadczenie za wystąpienie zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny5 000 zł
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym operacji chirurgicznejdo 10 000 zł
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie) 200 zł


Świadczenia na wypadek choroby lub wypadku niezależnie od miejsca zdarzenia

Świadczenie Zakres ochrony zgodnie z OWU
Suma ubezpieczenia 40 000 zł
Wariant II
Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku100 zł za 1 dzień
 Pobyt w szpitalu z powodu choroby, w tym Covid-19 100 zł za 1 dzień
 Ryczałt za niezdolność do nauki 50 zł za 1 dzień
 Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 10 000 zł
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych do 200 zł za każdy ząb
 Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym operacje chirurgiczne 10 000 zł
 Wystąpienie sepsy 5 000 zł
Poważne zachorowanie, w tym m.in. Pocovidowy Zespół PIM-TS, cukrzyca typu 1, wścieklizna 5 000 zł
Zwrot kosztów dostosowania mieszkaniado 5 000 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnychdo 10 000 zł
Amputacja kończyny/części kończyny u dziecka z powodu nowotworu złośliwego5 000 zł


Assistance – zakres podstawowy

Świadczenie Zakres ochrony zgodnie z OWU
Suma ubezpieczenia 40 000 zł
Wariant II
 Pomoc psychologa TAK
Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna TAK
Transport ubezpieczonego dziecka do szpitala lub między placówkami TAK
Domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacjiTAK
Lekcje prywatne dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, z wyłączeniem uczniów szkół policealnychTAK
Konsultacja lekarska po wypadkuTAK
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego dziecka drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznegodo 500 zł
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego dziecka leków przepisanych przez lekarzaTAK


Świadczenia na wypadek śmierci

Świadczenie Zakres ochrony zgodnie z OWU
Suma ubezpieczenia 40 000 zł
Wariant II
 Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki80 000 zł
Śmierć ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej60 000 zł
Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, zawałem serca, krowotokiem śródczaszkowym, sepsą40 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym (świadczenie dodatkowe poza świadczeniem z tytułu śmierci powyżej)40 000 zł
Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego5 000 zł
Śmierć w wyniku wrodzonej wady serca5 000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW5 000 zł


Ochrona OC Studenta

Świadczenie Zakres ochrony zgodnie z OWU
Suma ubezpieczenia 40 000 zł
Wariant II
OC w życiu prywatnym – zakres podstawowy100 000 zł
Praktyki poza siedzibą szkoływ cenie
Oc za szkody w mieniu najmowanymw cenie
Skip to content