Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Dietetyka I stopnia

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

7 semestrów

Poziom

I stopnia, licencjackie

Cena od

417 zł / rata

Sylwetka absolwenta

Dietetyka to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. Zmienia się świadomość społeczeństwa dotycząca wpływu prawidłowego odżywiania na zdrowie i urodę. Istnieje potrzeba konsultacji u dietetyka nie tylko w profilaktyce chorób dietozależnych, lecz także dla zachowania zdrowia, urody i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej przez całe życie.

 

Jednocześnie od kilku lat dostrzega się w Polsce wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia, dbałością o sylwetkę i wygląd. Rośnie rola nowoczesnych rozwiązań biochemicznych, chemicznych i medycznych mających na celu utrzymanie zdrowego wyglądu. Razem z tymi zmianami pojawiła się konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych wykwalifikowanych specjalistów dietetyków.

Cel kształcenia

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Dietetyka uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych.

Przez siedem semestrów zdobywa umiejętność przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia oraz niedożywienia szpitalnego. Poznaje zasady prawidłowego żywienia oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów Analizuje stan odżywienia, sposoby żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów oraz wymogi stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywienia.

Jednocześnie jest specjalistą w zakresie planowania i wprowadzania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności, profilaktykę i leczenie dietetyczne chorób żywieniowo-zależnych.

Możliwości pracy zawodowej

Głównymi miejscami pracy zawodowej licencjata będą szpitale, przychodnie poradnie chorób metabolicznych, a także restauracje, kluby fitness, sanatoria, oraz fabryki i firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją zdrowej żywności.

 

Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania na kierunku dietetyka, absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności – prowadzenia usług doradczych w zakresie dietetyki, organizacji i produkcji zdrowej żywności, usług cateringowych dla sprofilowanego konsumenta.

 

Wśród przedmiotów nauczania obejmujących wszystkie specjalności przygotowano dyscypliny ściśle medyczne takie jak: Dietetyka pediatryczna, Kliniczny zarys chorób, Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa. Daje to absolwentowi duże możliwości współpracy z lekarzami chorób wewnętrznych, gastrologami, pediatrami czy dietetykami w zakresie:

oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia;

zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym;

oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia.

Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,

przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet,

oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,

zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,

prowadzenia własnej firmy cateringowej,

projektowania oraz doradztwa dietetycznego dla sportowców i klubach oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,

kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami systemu HACCP,

oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,

organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,

prowadzenia edukacji żywieniowej,

pracy jako specjalista w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,

nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami,

pracy w działach higieny żywności i żywienia zbiorowego stacji sanitarno-epidemiologicznych,

pracy związanej z produkcją żywności,

podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Ponadto poza wymienionymi powyżej umiejętnościami absolwent kierunku Dietetyka o specjalnościach:

Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie

– nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu roli żywienia w profilaktyce zdrowotnej, a także przygotowania organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz regeneracji organizmu po wysiłku; roli odżywiania w utrzymaniu właściwego stanu zdrowia i właściwej kondycji fizycznej a także w utrzymaniu korzystnego wyglądu u osób zdrowych oraz uprawiających sport wyczynowy;
– wiedza na temat roli poszczególnych składników pokarmowych w utrzymywaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej, pozwoli na zdobycie umiejętności konstruowania właściwych programów dietetycznych w odnowie biologicznej i u sportowców wyczynowych;
– najdzie zatrudnienie w klubach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach typu wellness i spa, fitness. Będzie przygotowany do podjęcia świadczenia usług w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem.

Poradnictwo żywieniowe

– nabędzie wiedzę i umiejętności planowania i opracowywania jadłospisów zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania. Nauka umiejętności rozpoznawania potrzeb i preferencji żywieniowych poszczególnych grup konsumentów, umożliwi opanowanie umiejętności sporządzania specjalnych zestawów potraw dla grup klientów o szczególnych wymaganiach żywieniowych. Program obejmuje również tematykę z zakresu żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń, co pozwoli absolwentowi profesjonalnie udzielać porad z zakresu dietoterapii;
– będzie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych, turystycznych a także w usługach cateringowych. Będzie przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem.

Dietetyka kliniczna

– nabędzie wiedzę i umiejętności związane z rolą żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń. Leczenie dietą jest formą wspomagającą w terapii większości schorzeń a w niektórych jest podstawową formą leczenia pacjenta. Program nauczania obejmuje rozległą wiedzę z zakresu zastosowania diet leczniczych w poszczególnych jednostkach chorobowych. Poznanie roli fizjologicznej poszczególnych składników pokarmowych oraz ich wpływu na przywracanie zdrowia, umożliwi opanowanie umiejętności opracowywania właściwych zestawów diet leczniczych, dla poszczególnych pacjentów:
– będzie przygotowany do pracy i organizacji żywienia zbiorowego w zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, sanatoriach, zakładach leczniczo-opiekuńczych i innych tego typu placówkach.

Skip to content