Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Samorząd studencki

SAMORZĄD STUDENCKI

Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Jego reprezentantem jest Konwent Samorządu składający się z wybranych przez ogół przedstawicieli studentów. Na czele Samorządu stoi Przewodniczący, który reprezentuje wszystkich studentów i kieruje działaniem Samorządu.

 

Samorząd SWSM to grono ludzi zawsze gotowych by wysłuchać i pomóc każdemu żakowi. Celem działań Jednym z ważnych zadań Samorządu jest integracja społeczności studenckiej, a także efektywne zagospodarowanie młodych talentów naukowych i organizatorskich wśród studentów.

 

Samorząd dba o to, aby każdy student miał poczucie, że SWSM jest jego Uczelnią, w której jego problemy zostaną zrozumiane i uzyska przyjacielską pomoc w czasie studiów.

 

Każdy student powinien zapoznać się oraz przestrzegać zapisów „Kodeksu Etyki Studenta SWSM”.

Samorząd organizuje szereg imprez takich jak:

imprezy integrujące studencką społeczność SWSM

imprezy edukacyjne,

imprezy kulturalne.

Ponadto:

ułatwia realizowanie studenckich projektów,

dąży do wzbogacania programu studiów o wykłady i za jęcia fakultatywne,

rozwija współpracę międzyuczelnianą,

rozwija współpracę międzyuczelnianą,

Każdy student powinien zapoznać się z regulaminem oraz przestrzegać zapisów  „Regulaminu Samorządu Studenckiego SWSM”.

Skład Organów Samorządu Studenckiego Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach:
Skład Samorządu SwsmKadencja 01.06.2023 – 31.01.2025
Przewodnicząca Samorządu StudenckiegoJoanna Kostecka
Wiceprzewodnicząca Samorządu StudenckiegoOliwia Rogacka
Sekretarz Samorządu StudenckiegoKlaudia Cesarz
Członkowie Konwentu SamorząduBernadeta Nowak
Sara Czech
Komisja RewizyjnaPatrycja Gala
Sabina Mrozek
Natalia Palka

Kontaktsamorzad@edu.swsm.pl
Juwenalia SWSM
Wszystkie wydarzenia
Skip to content