Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

2 semestry

Poziom

Podyplomowe

Specjalności

14 kierunków

Informacja o sposobie dokonywania płatności w SWSM

Informujemy, że w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach można dokonywać opłat czesnego za naukę w dwojaki sposób.

 

Wysokość miesięcznej raty jest wartością średnią uwzględniającą koszt nauki w skali całego roku. Wysokość tej raty jest więc niezależna od ilości zajęć odbywających się w danym miesiącu. Z kolei wysokość semestralnego czesnego jest niższa o około 5% od sumy płatności czesnego w trybie comiesięcznym.

w postaci miesięcznych zaliczek – opłatę należy wnosić każdorazowo do 10 danego miesiąca z góry (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie Uczelni),

w postaci jednorazowej wpłaty za cały semestr – opłatę należy wnieść do 10 października lub 10 marca (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie Uczelni).

Ważne informacje dotyczące sposobu dokonywania wpłat czesnego:

Przy dokonywaniu opłat prosimy posługiwać się tylko i wyłącznie swoim indywidualnym numerem konta, który jest generowany na podstawie numeru albumu studenta. Numer ten jest indywidualny dla każdego studenta. Numer konta można sprawdzić po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu w module Opłaty.

W przypadku nieterminowych wpłat za każdy dzień zwłoki naliczane są opłaty dodatkowe w wysokości ustawowych odsetek, a podstawą ich naliczania jest data księgowania wpłaty na koncie Uczelni.

Osoby dokonujące opłat czesnego na poczcie prosimy o uwzględnienie faktu, że wpłaty realizowane w ten sposób docierają na konto uczelni nawet z tygodniowym opóźnieniem. Aby uniknąć opłat za zwłokę należy wpłacać czesne odpowiednio wcześniej.

Skip to content