Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Kadra uczelni to zespół specjalistów teoretyków i praktyków reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak medycyna, chemia i biologia. To osoby znające bieżące uwarunkowania i potrzeby rynku usług kosmetologicznych i dietetycznych.

 

Skład wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej stanowią, obok cenionych pracowników naukowych, nauczyciele akademiccy i praktycy posiadający duże doświadczenie branżowe, zdobyte poza instytucjami szkolnictwa wyższego.

 

Dzięki optymalnemu dopasowaniu programów nauczania kierunków prowadzonych przez uczelnię do potrzeb pracodawców i rynku pracy, absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające im z sukcesem realizować różnorodne ścieżki kariery zawodowej.

Doświadczenie

Doświadczenie biznesowe przedstawicieli kadry uczelni pozwala im dzielić się aktualną specjalistyczną wiedzą praktyczną, a przy tym także kształtować postawy przedsiębiorcze wśród studentów.

 

Nauczyciele akademiccy uczelni silnie związani ze środowiskiem naukowym są aktywnymi uczestnikami wydarzeń naukowych, prelegentami i organizatorami konferencji, spotkań i odczytów, posiadającymi bogaty dorobek naukowy. Silny zespół tworzą osoby zasiadające w radach uczelnianych i członkowie zespołów projektowych.

 

Warto podkreślić, że kadra uczelni to przede wszystkim pasjonaci i zdolni dydaktycy. Stały monitoring satysfakcji i opinii studenckich o każdym z przedstawicieli kadry pozwala uczelni zatrudniać jedynie tych, którzy są cenieni przez słuchaczy. Dzięki temu wykładowcami prowadzącymi zajęcia są jedynie ci, którzy odnoszą sukcesy dydaktyczne. Są to osoby chcące i potrafiące rozwijać potencjał naukowy studentów.

 

Staranny dobór kadry gwarantuje profesjonalizm i efektywność nauczania, a także partnerską atmosferę i otwartość na potrzeby każdego ze słuchaczy uczelni. Dzięki doradczemu podejściu i dzieleniu się własnymi doświadczeniami zawodowymi, absolwenci Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach z łatwością odnajdują się na rynku pracy.

Skip to content