Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

AZS SWSM

Klub Uczelniany AZS Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Klub Uczelniany AZS Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach powstał z inicjatywy Studentów SWSM i został powołany Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego AZS w dniu 11 października 2014 roku.Klub zrzesza aktywnych sportowo studentów i pracowników naszej Uczelni oraz wszystkich sympatyków sportu.Członkowie AZS mają m.in. prawo uczestnictwa w Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP) i Akademickich Mistrzostwach Śląska (AMŚ).

 

Zarząd i opiekun Klubu

Dnia 28 kwietnia 2022 r. oadbyły się wybory członków nowego zarządu naszego uczelnianego AZSu.W drodze głosowania wybrany został ZARZĄD KU AZS w składzie:

Prezes klubu

dr

Łucjan Hachuła

Wiceprezes

Rafał Neidek

Sekretarz

Katarzyna Mikus

Członek Zarządu

Oktawiusz Kulesza

Opiekun KU AZS

dr

Bartłomiej Szreniawa

Kontakt w sprawie chęci startu w zawodach akademickich lub dołączenia do AZS-u proszę kierować do:
dr
Bartłomiej Szreniawa
Łucjan Hachuła
Katarzyna Mikus
Social media

Jak zostać członkiem AZS?

Serdecznie zachęcamy do rejestrowania się i przedłużania członkostwa. W razie trudności z przejściem przez system proszę kontaktować się z członkami zarządu uczelnianego AZS.

Opłata uzależniona jest od sekcji, którą chętny wybierze. Tak samo jak w zeszłym roku pozostaje możliwość nabycia członkostwa klubowego tylko w celu możliwego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez nasz AZS, natomiast zachęcamy do czynnego udziału i reprezentacji AZSu na arenach wojewódzkich oraz ogólnopolskich w wielu możliwych dyscyplinach.

 

Co daje członkostwo AZS?

 

Oprócz pięknej legitymacji i możliwości startu w wielu zawodach sportowych nabywasz również ubezpieczenie, które występuje w 3 wariantach wysokości do wyboru. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Cele KU AZS

Cel sportowy

Udział w zawodach sportowych i uzyskanie jak najlepszych wyników w rywalizacji indywidualnej i zespołowej na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim

Cel integracyjny

Konsolidacja i identyfikacja studentów oraz członków Kluby z Uczelnią

Cel promocyjny

Podnoszenie prestiżu oraz pozycji wśród uczelni wyższych

Cel wychowawczy

Kształtowanie i umacnianie pozytywnych cech i zachowań moralno-etycznych studentów, w tym w szczególności: uczciwości, wytrwałości, odwagi, poszanowania prawdy, samodyscypliny, zasad fair play

Cel zdrowotny

Dbałość zarówno o zdrowie fizyczne jak i kształtowanie postaw prozdrowotnych, nabycie umiejętności dbania o systematyczną aktywność sportowo-rekreacyjną, prowadzenie higienicznego trybu życia

Zajęcia sportowe
Skip to content