Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Program Erasmus +

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach otrzymała Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) przyznawaną przez Komisję Europejską. Tym samym uczelnia jest uczestnikiem Programu Erasmus+.

O programie

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. Jest on kontynuacją europejskich programów w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie uprawnione są instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku.

Sektor Szkolnictwa Wyższego

Akcja 1 – Mobilność edukacyjna

 

Wyjazdy edukacyjne studentów i pracowników uczelni

 

1. Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki

Akcja ta wspiera fizyczną i mieszaną mobilność studentów szkół wyższych na wszystkich kierunkach i cyklach studiów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskie). Studenci mogą odbyć okres studiów za granicą w partnerskiej uczelni lub odbyć staż/praktykę w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innej instytucji oferującej staż/praktykę. Studenci mogą łączyć okres studiów za granicą z praktyką/stażem.

 

 

2. Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże
Akcja ta daje możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

 

 

3. Wyjazdy pracowników uczelni:

Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym. Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Uczelnie polskie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, którzy będą prowadzić zajęcia z ich studentami.

 

 

4. Intensywne programy mieszane
Wspierane są też intensywne programy prowadzone w tzw. formule mieszanej (łączącej część wirtualną z mobilnością fizyczną), które umożliwiają uczelniom oferowanie ich studentom interaktywnych zajęć realizowanych w międzynarodowej grupie.

 

 

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Erasmus+ App

Nowa aplikacja Erasmus+ App jest jednym z kluczowych rezultatów Inicjatywy Europejskiej Karty Studenta Erasmusa.

Osobom uczącym się w całej Europie oferuje m.in. :

  • łatwy dostęp do informacji o możliwościach mobilności oferowanych przez program Erasmus+,
  • wsparcie podczas realizacji zagranicznej podróży.

 

Funkcje aplikacji:

  • wskazówki krok po kroku jak podróżować oraz jak znaleźć ewentualne zakwaterowanie poza domem (ogólne, specyficzne dla kraju i miasta),
  • wskazówki i historie, którymi dzielą się uczestnicy programu,
  • informacje o lokalnych wydarzeniach, działaniach oraz ludziach ze społeczności lokalnych,
  • ustrukturyzowane informacje na temat istniejących programów Erasmus+,
  • interaktywne listy kontrolne z przewodnikiem krok po kroku przez cały okres mobilności,
  • integracja z umową o programie zajęć online,
  • integracja z internetową platformą wsparcia językowego OLS.

Erasmus+ App jest już dostępna do pobrania na telefon komórkowy z Google Play i Apple App Store lub online: https://erasmusapp.eu/.

Koordynator

ul. Mickiewicza 29,

40-085 Katowice

 

tel. 032 207 27 12
fax. 032 207 27 05
erasmus@swsm.pl

Skip to content