Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Dietetyka I stopnia

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

7 semestrów

Poziom

I stopnia, licencjackie

Cena od

446 zł / rata

Rośnie rola nowoczesnych rozwiązań biochemicznych, chemicznych i medycznych mających na celu utrzymanie zdrowego wyglądu.

Razem z tymi zmianami pojawiła się konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych wykwalifikowanych specjalistów dietetyków.

 

Studia licencjackie na kierunku Dietetyka (7 semestrów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) są odpowiedzią Uczelni na zapotrzebowanie rynku  i coraz większe zainteresowanie potencjalnych studentów Dietetyką.

Mając na uwadze możliwości  naszych absolwentów na rynku pracy, stworzyliśmy wszechstronny program nauczania, kładący nacisk na dużą  ilość zajęć praktycznych.

Autorski program studiów

Program studiów łączy wiedzę z zakresu nauk medycznych, chemicznych i dietetycznych z praktyczną umiejętnością wykonywania zawodu w nowoczesnych warunkach rynkowych.

Nasz program nauczania obejmuje wszystkie zalecenia zawarte w standardzie kształcenia dla tego kierunku. Dodatkowo poszerzony został o przedmioty  przygotowujące do pracy w wybranej specjalności. W ramach tych przedmiotów będą przedstawione treści dotyczące m.in. zasad żywienia w sporcie i odnowie biologicznej, dietetyki klinicznej oraz poradnictwa żywieniowego.

 

Ważną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe. Będą one realizowane tak, aby studenci nabyli umiejętności niezbędne do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali lub innych placówek zbiorowego żywienia (catering), oraz organizacjach konsumenckich.

Przykładowe przedmioty kierunku Dietetyka I stopnia

Biochemia ogólna i żywności

Chemia żywności

Mikrobiologia ogólna i żywności

Parazytologia

Genetyka

Dietetyka pediatryczna

Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa

Higiena toksykologia i bezpieczeństwo żywności

Choroby cywilizacyjne

Choroby dietozależne

Dietetyka kliniczna

Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących

Immunologia

Medycyna sportowa

Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Enokrynologia

Organizacja żywienia zbiorowego

Psychologia kliniczna

Biologia medyczna

Cechy absolwenta

Głównymi miejscami pracy zawodowej absolwenta będą szpitale, przychodnie poradnie chorób metabolicznych, a także restauracje, kluby fitness, sanatoria, oraz fabryki i firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją zdrowej żywności. Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania Absolwent kierunku dietetyka będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności – prowadzenia usług doradczych w zakresie dietetyki, organizacji i produkcji zdrowej żywności, usług cateringowych dla sprofilowanego konsumenta.

 

Skip to content