Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
W Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach istnieje fundusz stypendialny, który pozwoli Ci realnie obniżyć koszty nauki. Sprawdź, które stypendium jest dla Ciebie:
Stypendium dla niepełnosprawnych

Może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium socjalne

Dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekraczał w 2022 r. kwoty 1294,40 zł netto. ( od października 2024 r za rok 2023 – 1570,50 zł)

Zapomoga

W szczególnych sytuacjach związanych z przejściowym pogorszeniem sytuacji życiowej, student może się starać o przyznanie jednorazowej zapomogi.

Kredyt studencki

Możliwość otrzymania kredytu na okres studiów i rozpoczęcie jego spłaty dwa lata po ukończeniu studiów przy niskiej wysokości oprocentowania.

Stypendium ministra

Stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wnioski o stypendium ministra składane są za pośrednictwem Rektora.

Stypendium rektora

Dla studentów, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce lub/i mają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.

Świadczenia przysługują na studiach I i II stopnia przez okres:
12 semestrów:
  • studia I stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • studia II stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
14 semestrów:
  • jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 lub 12 semestrów.
Skip to content