Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Dietetyka II stopnia

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

4 semestry

Poziom

II stopnia, magisterskie

Cena od

476 zł / rata

Rośnie rola nowoczesnych rozwiązań biochemicznych, chemicznych i medycznych mających na celu utrzymanie zdrowego wyglądu.

Razem z tymi zmianami pojawiła się konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych wykwalifikowanych specjalistów dietetyków.

Autorski program studiów

Program studiów łączy wiedzę z zakresu nauk medycznych, chemicznych i dietetycznych z praktyczną umiejętnością wykonywania zawodu w nowoczesnych warunkach rynkowych.

 

Nasz program nauczania obejmuje wszystkie zalecenia zawarte w standardzie kształcenia dla tego kierunku. Dodatkowo poszerzony został o przedmioty  przygotowujące do pracy w wybranej specjalności. W ramach tych przedmiotów będą przedstawione treści dotyczące m.in. zasad żywienia w sporcie i odnowie biologicznej, dietetyki klinicznej oraz poradnictwa żywieniowego.

 

Ważną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe. Będą one realizowane tak, aby studenci nabyli umiejętności niezbędne do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali lub innych placówek zbiorowego żywienia (catering), oraz organizacjach konsumenckich.

Przykładowe przedmioty kierunku Dietetyka II stopnia

Dietetyka specjalistyczna

Dietetyka sportowa

Demografia i epidemiologia żywieniowa

Nutrigenomika

Leczenie żywieniowe w chirurgii

Leczenie żywieniowe w onkologii

Biochemia roślin leczniczych

Farmakognozja

Fitoterapia i apiterapia

Choroby dietozależne

Psychologia zdrowia i żywienia

Terapia zaburzeń odżywiania

Terapia nadwagi i otyłości

Coaching i trening interpersonalny

Psychologia osobowości

Rośliny przyprawowe i aromatyczne

Żywienie osób w podeszłym wieku

Leczenie żywieniowe w onkologii

Żywność ekologiczna

Cechy absolwenta

W wyniku realizacji specjalności Żywienie kliniczne absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania dietoterapii wybranych schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego.

Skip to content