Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Dietetyka II stopnia

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

4 semestry

Poziom

II stopnia, magisterskie

Cena od

476 zł / rata

Naukę w SWSM w ramach studiów II stopnia (magisterskich) można pobierać w ramach dwóch form studiów. W poszczególnych formach zajęcia odbywają się wg następujących harmonogramów:

Forma stacjonarna (dzienna) – zajęcia (zajęcia praktyczne, ćwiczenia, ćwiczenia seminaryjne, wykłady) odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Forma niestacjonarna (zaoczna) – zajęcia (zajęcia praktyczne, ćwiczenia, ćwiczenia seminaryjne, wykłady) odbywają się  zwyczajowo co dwa tygodnie, w piątki od godziny 16:00, soboty i w niedziele.

Nazwa przedmiotu
sem. I
sem. II
sem. III
sem. IV
Zajęcia ogólnouczelniane
Język angielski specjalistyczny
Zasady BHP
Systemy informatyczne
Ochrona własności intelektualnej
Zajęcia kształcenia ogólnego
Patofizjologia kliniczna
Immunologia
Elementy psychologii i komunikacja interpersonalna
Podstawy przedsiebiorczości z elementami prawa
Zajęcia podstawowe dla kierunku
Diagnostyka laboratoryjna
Chemiczne i fizyczne aspekty żywności
Somatometria
Dietetyka specjalistyczna
Dietetyka sportowa
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Demografia i epidemiologia żywieniowa
Nietolerancje pokarmowe i alergologia
Nutrigenomika
Prewencja pierwotna i wtórna chorób cywilizacyjnych
Blok modułów do wyboru w zakresie: Żywienie kliniczne
Podstawy żywienia klinicznego
Leczenie żywieniowe w chirurgii
Leczenie żywieniowe w chorobach nerek
Leczenie żywieniowe w gastroenterologii
Leczenie żywieniowe w onkologii
Leczenie żywieniowe w neonatologii, dzieci i młodzieży
Żywienie osób w podeszłym wieku
Leczenie żywieniowe w chorobie oparzeniowej, pacjentów ciężko chorych i septycznych
Leczenie żywieniowe w ranach przewlekłych
Pracownia dietetyki i żywienia w zakresie żywienia klinicznego
Blok modułów do wyboru w zakresie: Ziołolecznictwo i suplementacja
Biochemia roślin leczniczych
Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej i suplementów diety
Farmakognozja
Fitoterapia i apiterapia
Żywność ekologiczna
Rośliny przyprawowe i aromatyczne
Prawne aspekty obrotu suplementami i produktami leczniczymi roślinnymi
Toksykologia składników żywieniowych
Pracownia dietetyki i żywienia w zakresie ziołolecznictwa i suplementacji
Blok modułów do wyboru w zakresie: Psychodietetyka
Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych
Psychologia osobowości
Psychologia zdrowia i żywienia
Terapia zaburzeń odżywiania
Terapia nadwagi i otyłości
Promocja zdrowego trybu życia, edukacja i poradnictwo
Coaching i trening interpersonalny
Toksykologia i skutki zdrowotne stosowania substancji psychoaktywnych
Pracownia dietetyki i żywienia w zakresie psychodietetyka
Praca dyplomowa
Metodologia badań naukowych
Seminarium dyplomowe
Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe
Skip to content