Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Władze uczelni

Prof. dr hab. n. med. Jacek Starzewski Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Profesor Jacek Starzewski – lekarz chirurg, naukowiec, dydaktyk. Wiedzę i doświadczenie zawodowe uzupełniał i doskonalił w trakcie licznych staży oraz szkoleń w renomowanych ośrodkach zagranicznych, m.in. w klinikach i szpitalach w Leicester, Sheffield, Getyndze, Innsbrucku, w Uniw. Stanford, Heidelbergu, Barcelonie, Nowym Jorku, Miami i wielu innych.

 

Z Śląską Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach jest związany od 2012 r.

Praktyk – od lat 70 pracował w różnych szpitalach zajmując kierownicze stanowiska. Ordynator Oddz. Chirurgii Ogólnej w Szpitalu nr 1 w Sosnowcu. Od 1997 r. pełnił funkcję  ordynatora Oddz. Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Górniczym (obecnie Woj. Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary) w Sosnowcu; od lipca 2000 do października 2006 był kierownikiem Kat. i Oddz. Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej Wydz. Lekarskiego w Katowicach.

 

Naukowiec – pierwsze prace naukowo-badawcze profesora Starzewskiego, podjęte jeszcze w okresie asystentury w Kat. i Zakł Anatomii Prawidłowej i Topograficznej, dotyczą morfologii doświadczalnej. Kolejne związane były z kardiochirurgią, chirurgią naczyniową oraz chirurgią przewodu pokarmowego. Ogłoszony drukiem dorobek naukowy Rektora SWSM obejmuje 75 publikacji zamieszczonych w polskich i zagranicznych czasopismach i materiałach zjazdowych oraz 57 streszczeń referatów przedstawionych w trakcie krajowych i zagranicznych sympozjów i zjazdów naukowych.

 

Dydaktyk – działalność dydaktyczną rozpoczął jeszcze w trakcie studiów, prowadząc od 1962 r.- jako asystent Zakł. Anatomii Prawidłowej – zajęcia ze studentami Wydz. Lekarskiego. Jako adiunkt II Klin. Chirurgii Ogólnej prowadził zajęcia z zakresu chirurgii ogólnej ze studentami medycyny, a następnie (od 1993) z propedeutyki medycyny – ze studentami farmacji i analityki medycznej. W latach 1995-1999 prowadził ćwiczenia i wykłady z zakresu medycyny katastrof. Promotor 7 prac doktorskich z zakresu medycyny, 5 prac magisterskich z zakresu analityki medycznej, recenzent 1 pracy doktorskiej, 9 prac magisterskich z zakresu analityki medycznej oraz 4 – z zakresu pielęgniarstwa. Od 1972 r. uczestniczył w szkoleniach podyplomowych, prowadząc zajęcia dla lekarzy regionu katowickiego.
Uprawia sport (narciarstwo, tenis), interesuje się historią Polski. Mieszka w Sosnowcu.

 

Kontakt:
e-mail: rektorat@swsm.pl

Skip to content