Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Dietetyka bariatryczna

Cel

Otyłość i choroby z nią związane stają się jednym z najistotniejszych problemów współczesnego świata.

 

Od 1980 roku liczba osób otyłych podwoiła się, a w ostatnich latach gwałtownie wzrasta. Szacuje się, iż do roku 2030 liczba osób otyłych z BMI ≥ 30 zwiększy się o 33%, natomiast z otyłością z BMI ≥ 35 o 130%. Wzrost częstości występowania otyłości w populacji jest również skutkiem pandemii SARS-CoV-2, która przyczyniła się do największego kryzysu zdrowotnego w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Istnieje więc pilna  konieczność przeciwdziałania negatywnym trendom epidemiologicznym oraz zwiększającemu się obciążeniu populacji przewlekłymi chorobami niezakaźnymi, do których klasyfikuje się otyłość, a także związane z nią schorzenia.

 

W tym kontekście, ostatnie lata są szczególnie interesujące ze względu na gwałtowny rozwój chirurgii bariatrycznej, która do tej pory jest jedyną skuteczną metodą leczenia otyłości.

 

Sytuacja ta  spowodowała konieczność przygotowania kadr do działań prewencyjnych i terapeutycznych w obszarze otyłości i chorób jej towarzyszących.

Kompetencje i korzyści

Studia podyplomowe Dietetyka bariatryczna mają na celu dokonanie przeglądu bieżących problemów i trendów żywieniowych osób otyłych.

 

Osób otyłych poddających się chirurgicznemu leczeniu otyłości, poznanie przez słuchaczy warunków obecnych i perspektyw rozwoju rynku usług dietetyki bariatrycznej, wykształcenie u słuchaczy umiejętności oceny innowacyjnych produktów żywnościowych i możliwości prawidłowego prowadzenia pacjenta bariatrycznego pod względem żywieniowym, zdrowotnym, psychodietetycznym, a także ukształtowanie u słuchaczy postawy propagowania zdrowego stylu życia uwzględniającego racjonalny sposób odżywiania i aktywności fizycznej. Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do udziału w multidyscyplinarnym zespole terapeutycznym i prehabilitacji pacjentów bariatrycznych uwzględniającym wszytkie poziomy profilaktyki i leczenia otyłości, w których dostosowanie żywienia jest ważnym elementem terapii.

Adresaci

Studia podyplomowe Dietetyka bariatryczna skierowane są do:
  • pracowników administracji organizujących żywienie zbiorowe w szpitalach z odziałami bariatrycznymi,
  • pracowników administracji publicznej nadzorujących placówki żywienia zbiorowego,
  • lekarzy medycyny,
  • dietetyków pracujących w działach żywienia,
  • dietetyków pracujących w poradniach metabolicznych lub posiadających własne gabinety,
  • personelu pielęgniarskiego,
  • fizjoterapeutów,
  • doktorantów w dziedzinie medycyny i/lub nauk o zdrowiu,
  • pracowników firm współpracujących z placówkami służby zdrowia, w których organizowane jest poradnictwo dietetyczne,
  • przedstawicieli medycznych rynku preparatów i leków wspomagających leczenie otyłości.

Opłaty

Nabór na rok akademicki 2023/2024

Liczba semestrów: 2

Semestralne czesne: 3000 zł

Miesięczne czesne: 633 zł

Wpisowe (opłata administracyjna): 99 zł

Program studiów

Czas trwania studiów: 2 semestry

Nazwa przedmiotu
I – w
I – cs
I – c
II – w
II – cs
II – c
Epidemiologia otyłości i chorób metabolicznych
10 h wykładów i 10 h cs.
Etiologia otyłości
10 h wykładów i 10 h cs.
Diagnostyka kliniczna otyłości
10 h wykładów, 10 h cs, 10 h c.
Profilaktyka otyłości i chorób metabolicznych
10 h wykładów i 10 h cs.
Patofizjologia i metaboliczne aspekty bariatrii
10 h wykładów i 10 h cs.
Propedeutyka chirurgicznego leczenia otyłości
10 h wykładów i 10 h cs.
Postępowanie żywieniowe w bariatrii
10 h wykładów, 15 h cs, 15 h c.
Prehabilitacja w bariatrii
5 h wykładów, 5 h cs, 5 h c.
Interwencje psychodietetyczne w bariatrii
10 h wykładów, 10 h cs, 10 h c.
Skip to content