Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Psychodietetyka

Cel

Studia podyplomowe psychodietetyka mają na celu pogłębienie kompetencji osób które profesjonalnie zajmują się żywieniem człowieka..

 

Studia obok fizjologicznych i biochemicznych podstaw żywienia człowieka poruszają tematykę m.in. relacji pomiędzy jedzeniem a emocjami, kształcą kompetencje technik pracy z osobami doświadczającymi trudności w kontrolowaniu jedzenia lub zmianie zachowań i nawyków żywieniowych.

 

Studia te mają praktyczny charakter: kształcą umiejętności stawiania diagnozy, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, metod pracy z pacjentem, motywowania pacjenta.

Kompetencje i korzyści

Studia podyplomowe psychodietetyka zapoznają z tematyką somatycznych oraz psychologicznych uwarunkowań zachowań zdrowotnych i żywieniowych. Słuchacze zdobędą kompetencje postępowania z pacjentami u których występują zaburzenia odżywiania, oraz wybrane choroby dietozależne.

Adresaci

Studia podyplomowe psychodietetyka skierowane są głównie do dietetyków, lekarzy, psychologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, trenerów personalnych, nauczycieli, pedagogów i innych osób, absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, chcących poszerzyć swoje kompetencje z zakresu psychodietetyki.

Opłaty

Nabór na rok akademicki 2023/2024

Liczba semestrów: 2

Semestralne czesne: 3335 zł

Miesięczne czesne: 702 zł

Wpisowe (opłata administracyjna): 99 zł

Program studiów

Czas trwania studiów: 2 semestry

Nazwa przedmiotu
I – w
I – ćw
II – w
II – ćw
Fizjologiczne i biochemiczne apekty żywienia
15 h wykładów i 15 h ćwiczeń. Makroskładniki pokarmowe, witaminy, składniki mineralne. Wpływ diety na gospodarkę wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadową. Żywienie, wysiłek fizyczny a układ odpornościowy. Mikrobiota jelitowa. Podstawy endokrynologii.
Żywienie człowieka
15 h wykładów i 15 h ćwiczeń. Metody oceny sposobu żywienia, metody oceny stanu odżywienia.
Psychologia zdrowia i żywienia
15 h wykładów i 20 h ćwiczeń. Style jedzenia. Emocje a żywienie. Zachowania żywieniowe. Wpływ emocji pozytywnych i negatywnych na wybory żywieniowe Jedzenie emocjonalne.
Psychologiczne aspekty zmian zachowań zdrowotnych i żywieniowych
10 h wykładów i 50 h ćwiczeń. Modele zmiany zachowań żywieniowych. Interwencje psychologiczne w psychodietetyce: komunikacja werbalna relacja terapeutyczna terapia ACT dialog motywujący.
Zaburzenia odżywiania
15 h wykładów i 25 h ćwiczeń. Specyficzne i niespecyficzne zaburzenia odżywiania.
Elementy farmakologii i farmakoterapii
15 h wykładów. Wpływ pożywienia na farmakoterapię. Interakcje pożywienia z lekami. Interakcje płynów z lekami. Suplementy diety – korzyści i zagrożenia. Patofizjologiczne właściwości alkoholu.
Wybrane choroby dietozależne
15 h wykładów i 25 h ćwiczeń. Leczenie nadwagi i otyłości. Problematyka psychologiczna nadwagi i otyłości. Cukrzyca. Wybrane choroby tarczycy, przewodu pokarmowego, układu krążenia.
Skip to content