Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
Kto może się starać o zapomogę

W szczególnych sytuacjach (np. śmierć członka rodziny, wypadek z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, pożar itp.) związanych z przejściowym pogorszeniem sytuacji życiowej, student może się starać o przyznanie jednorazowej zapomogi.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

1. Wniosek o przyznanie zapomogi wraz z załącznikami dokumentującymi zaistniałą sytuację, na podstawie której student wnioskuje o przyznanie świadczenia.

 

2. Oświadczenie o odbytych studiach – (Przykładowe oświadczenie znajdziesz poniżej)

 

3. Zgoda studenta oraz członków rodziny na przetwarzanie danych osobowych.

Kiedy i jak mogę złożyć wniosek o zapomogę

Student może złożyć wniosek w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia, które miało wpływ na pogorszenie sytuacji życiowej.
Student może starać się o przyznanie zapomogi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

W pierwszej kolejności składa się wniosek elektroniczny (wraz z załącznikami) za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu a po uzyskaniu statusu „do druku” – w wersji papierowej. Można go wysłać pocztą tradycyjną, przekazać do Kwestury za pośrednictwem dziekanatu w zamkniętej kopercie lub bezpośrednio w Kwesturze ( 3 piętro pok.3.60)

Na jaki okres przyznawana jest zapomoga

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Student może ją otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim.

Skip to content