Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
Koła naukowe

Chemiczne Kolo Naukowe „WITAMINA”

Opiekun naukowy:

 

dr Jadwiga Nędza jadwiga.nedza@swsm.pl

 

Od listopada 2022 r. rozpoczyna swoją działalność Chemiczne Koło Naukowe „WITAMINA”.

 

W ramach koła będziemy oznaczać witaminy i inne substancje naturalne w produktach spożywczych i w kosmetykach, świetnie się  przy tym bawiąc.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa studentów Kosmetologii i Dietetyki.

 

Stawiamy sobie za cel rozwijanie wśród studentów zainteresowań o charakterze naukowym, poszerzanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwijania problemów. Efekty tych działań będą pojawiały się na konferencjach naukowych oraz w krajowych publikacjach naukowych.

 

 

Chemiczne Koło Naukowe „WITAMINA”
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
e-mail: info@swsm.pl
tel.
 (032) 207 27 05

Relacje ze spotkań koła

Spotkanie 1

14 listopada 2022 rozpoczęło swoją działalność Koło Naukowe „Witamina”. Koło zrzesza najbardziej aktywnych studentów kierunków Kosmetologii i Dietetyki SWSM zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy wyrażają chęć poszerzenia wiedzy i zastosowania jej w praktyce.

 

Głównymi zadaniami Koła są: rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów oraz wdrażanie ich do pracy naukowej i badawczej, prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę z zakresu chemii analitycznej, umożliwienie rozwoju kierunkowego członków Koła oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, realizacji przedsięwzięć oraz nawiązywania kontaktów zawodowych.

 

W ramach działalności Koła będziemy organizować spotkania naukowe, warsztaty, wycieczki oraz co najważniejsze planujemy wziąć udział w konferencjach naukowych, prezentując w nich wyniki swoich badań prowadzonych w ramach Koła.Ważną inicjatywą Koła są nasze regularne spotkania w laboratorium, które są znakomitą okazją nie tylko do do pogłębiania analizy wybranych aspektów chemii ale również do przedstawienia wyników własnych badań w ramach panelu studenckiego. Na pierwszym spotkaniu czekała na nas miła niespodzianka, którą przygotowała Nasza Opiekunka — były to przecudne owoce granatu, które są jednocześnie naszym znakiem rozpoznawczym.

Spotkanie 2

W dniu 12.12.2022 odbyło się drugie spotkanie członków Koła Naukowego „Witamina” w SWSM.

 

Pod okiem Pani doktor Jadwigi Nędza, studeci pracowali nad przygotowaniem próbek do badań konserwantów. Do przygotowania tych próbek zostały użyte odczynniki Carreza I i Carreza II, które służą do usuwania związków wielkocząsteczkowych (białka, policukry). Metoda z udziałem tych odczynników polega na klarowaniu poprzez wytrącenie. Do przygotowania roztworu badanego użye zostały figi. Po dodaniu odczynników Carreza zaszła reakcja w wyniku której powstał koloidalny heksocyjanożelazian (II) cynku, który opadając na dno adsorbował związki wielkocząsteczkowe, oczyszczając w ten sposób roztwór badany. A przefiltrowany roztwór stał się gotowy do dalszej analizy.

 

W drugim badaniu użyte zostały rozdzielacze laboratoryjne. Do badania użyto soku z jagód z udziałem kofeiny oraz rozpuszczalników chloroformu oraz eteru dietylowego. Rozdzielaczy używa się w celu rozdzielenia dwóch lub więcej cieczy. Badano, który z użytych rozpuszczalników będzie lepiej rozdzielał mieszaninę. Po wykonaniu badania stwierdzono iż eter dietylowy nie jest dobrym rozpuszczalnikiem. Pozostał na górze roztworu co świadczy o tym iż jest lżejszy od wody. Lepszym rozpuszczalnikiem okazał się chloroform z uwagi na to, iż sok pozostał na górze mieszaniny.

Skip to content