Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
Koła naukowe

Fitochemiczno-mikrobiologiczne Koło Naukowe

Opiekunowie Koła:

 

dr Katarzyna Duda-Grychtoł    katarzyna.duda_grychtol@swsm.pl
dr Sylwia Klasik-Ciszewska    sylwia.klasik_ciszewska@swsm.pl

 

 

Cele i sposoby ich realizacji

Celem badań Fitochemiczno-Mikrobiologicznego Koła Naukowego będzie wykazanie działania bakteriobójczego i grzybobójczego wybranych surowców roślinnych stosowanych w pielęgnacji skóry. Kolejnym etapem badań będzie sprawdzenie za pomocą naukowych urządzeń do diagnostyki skóry tj. korneometru, meksametru, tewametr oraz aparatu do USG skóry Dramińskiego jak otrzymane wyciągi roślinne o znanym składzie wpływają na stan skóry.

Sposoby realizacji: otrzymane wyciągi roślinne z wybranych surowców zostaną poddane analizie pod kątem ich składu chemicznego (obecność substancji czynnych) metodą chromatografii cienkowarstwowej, a następnie za pomocą metod mikrobiologicznych zostanie określone ich działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Ostatnim etapem badań będzie wykazanie za pomocą naukowych urządzeń do diagnostyki skóry wpływu wyciągów na stan skóry. Ten etap badań zrealizowany będzie we współpracy z opiekunem koła Kosmetologicznego dr Anną Krzeszewską – Zarębą.

 

 

Zasady nabywania i utraty członkostwa

Członkiem Fitochemiczno-Mikrobiologicznego Koła Naukowego może zostać student Kosmetologii lub Dietetyki I i II stopnia, który minimum 30 dni przed rozpoczęciem działalności koła naukowego złożył deklarację uczestnictwa w w/w kole. Deklaracje skierowane powinny być do opiekunów koła.

Studenci tracą status członka koła naukowego nie uczęszczając na planowane spotkania.

Warunkiem skreślenia z listy jest  nieobecność maksymalnie na 25% zajęć.

 

Fitochemiczno-Mikrobiologiczne Koło Naukowe
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
e-mail: info@swsm.pl
tel.
(032) 207 27 05

Rok Akademicki 2021/2022

Cele i założenia:
  • analiza jakościowa wyciągów roślinnych (olejowych, alkoholowych) przy wykorzystaniu metod chemii analitycznej (chromatografia TLC, HPLC) ze szczególnym zwróceniem uwagi na zawartość substancji o działaniu pielęgnacyjnym,
  • próba ustalenia receptur kosmetycznych z wykorzystaniem uzyskanych wyciągów roślinnych (olejowych, alkoholowych),
  • przygotowanie publikacji na podstawie wyników otrzymanych podczas działalności naukowej członków Koła.

Rok Akademicki 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 głównym celem Fitochemiczno-Mikrobiologicznego Koła Naukowego było wykazanie właściwości mikrobiologicznych, a także właściwości pielęgnacyjnych Bluszczu pospolitego (Hedera helix) i Żyworódki pierzastej (Kalanchoe pinnata). W pierwszym etapie przystąpiono do badań z zakresu mikrobiologii. Badaniu poddano maceraty olejowe i maści utworzone na bazie surowców roślinnych stanowiących podmiot badania.

 

W drugiej części doświadczenia zbadano wpływ maści zawierającej olejowy ekstrakt z Hedera helix i Kalanchoe pinnata na poziom uwodnienia warstwy rogowej naskórka oraz parametr TEWL (Transepidermal Water Loss). Stopień nawilżenia skóry i przeznaskórkowej utraty wody określano za pomocą Corneometer® CM 825 oraz Tewameter®™ 300.

 

Podsumowanie działalności naukowej Koła stanowiło:

przygotowanie pracy i czynny udział członków Koła w X Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.

 

utworzenie Posterów oraz uczestnictwo w sposób czynny w Konferencji Międzynarodowej „Second International Congress on Biological and Health Sciences”.

Rok Akademicki 2019/2020

Z powodu trwającej w roku akademickim 2019/2020 pandemii COVID-19 (SRS-CoV-2) działalność Fitochemiczno-Mikrobiologicznego Koła Naukowego została zawieszona. Cele i założenia Koła zostały przesunięte na rok akademicki 2020/2021 r.

Cele i założenia:

  • analiza jakościowa uzyskanych ekstraktów alkoholowych i maceratów olejowych z Żyworódki pierzastej i Bluszczu pospolitego. Analiza jakościowa opierać się będzie głównie na metodach chromatografii cienkowarstwowej, a dokładnie na metodzie TLC (Chromatografii cienkowarstwowej płytkowej);
  • kontynuowane będzie tworzenie Zielnika (materiał dydaktyczny dla studentów),
  • opublikowanie w recenzowanych czasopismach naukowych punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prac przygotowanych przez studentów naszego Koła naukowego.

Rok Akademicki 2018/2019

Podczas spotkań Koła w roku akademickim 2018/2019 na części poświęconej fitochemii uczestnicy zrealizowali następujące tematy/zagadnienia:
  • zapoznanie się ze sposobem przygotowania surowca roślinnego do dalszej obróbki (oddzielanie, oczyszczanie, rozdrabnianie),
  • zasady wykonywania ekstraktów i maceratów z odpowiednio dobranego i przygotowanego surowca: wykonanie ekstraktów i maceratów z surowca roślinnego jakim jest Żyworódka (Kalanchoe pinnata) i Bluszcz pospolity (Hedera helix),
  • metody sączenia, cedzenia, zagęszczania, uzyskiwania różnego rodzaju ekstraktów (ekstrakt suchych): – przesączanie ekstraktów alkoholowych i maceratów olejowych z surowca roślinnego jakim jest Żyworódka (Kalanchoe pinnata) i Bluszcz pospolity (Hedera helix);  odparowanie przesączy alkoholowych w celu uzyskania ekstraktów suchych (extractum siccum),
  • zasady wykonywania podstawowych form kosmetycznych (maść, krem) przy użyciu surowców pochodzenia roślinnego: wykonanie maści wazelinowej z wykorzystanie maceratu olejowego z Żyworódki pierzastej (użyty surowiec: liść, korzeń, łodyga).

 

Przygotowanie pracy naukowej i udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.

 

Praca: Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze wybranych surowców roślinnych stosowanych w pielęgnacji skóry
Autor: Małgorzata Budzalewicz, Małgorzata Sobczyk, Monika Warszewska
Opiekun pracy: dr Sylwia Klasik-Ciszewska

Skip to content