Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
Zadania realizowane z budżetu państwa

Projekt Analiza korelacji pomiędzy wiedzą żywieniową a stanem odżywienia uczniów szkół ponadpodstawowych realizowany przez Koło Naukowe Biologii Człowieka

 

 

Opiekunowie Koła:

dr Łukasz Chajec
mgr Dominika Dakowska
mgr Aleksandra Pol

Czas realizacji Projektu:

maj 2023 – maj 2024

Cel Projektu:

Celem głównym badań będzie analiza korelacji pomiędzy stanem wiedzy ogólnej i znajomościami zasad żywienia młodzieży szkół ponadpodstawowych borykających się z problemem nadwagi i otyłości lub alergii pokarmowej, a wynikami oceny antropometrycznej ich stanu odżywienia. Wszystkie analizy zostaną wykonane w porównaniu z analogiczną wiedzą uczniów zdrowych i wynikami oceny antropometrycznej ich stanu odżywienia.

Zaplanowane działania:

1. Zebranie zespołu badawczego, stworzenie harmonogramu badań i rozdział zadań. Dobór i analiza źródeł literaturowych. Przeszkolenie zespołu z zakresu obsługi aparatury pomiarowej i pomiary wstępne.

 

2. Stworzenie kwestionariusza ankiety i rozesłanie informacji o prowadzonych badaniach.

 

3. Przeprowadzenie badań sondażowych i pomiarów antropometrycznych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych klasyfikujących się do pierwszej grupy badawczej

 

4. Przeprowadzenie badań sondażowych i pomiarów antropometrycznych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych klasyfikujących się do drugiej i trzeciej grupy badawczej

 

4. Analiza i opracowanie zebranych wyników oraz przygotowanie wystąpień na konferencjach naukowych. Czynny udział w Konferencjach Naukowych

 

5. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych i przygotowanie tygodniowych jadłospisów dla badanych osób ze wszystkich trzech grup badawczych

 

6. Analiza statystyczna wyników i przygotowanie publikacji do druku.

 

7. Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z zakresu zasad zdrowego żywienia oraz warsztatów kulinarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dofinansowanie – 36 480,00 zł

Całkowita wartość projektu – 36 480,00 zł

Skip to content