Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
Projekty unijne

Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach obecnie realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych pod nazwą „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach”.

O projekcie

Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Tytuł projektu: Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach

Instytucja Pośrednicząca:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu: 2 448 269,49 zł

Dofinansowanie: 2 374 451,49 zł

Cel główny projektu

Podniesienie jakości kształcenia poprzez kompleksowe wsparcie SWSM w Katowicach i wzrost kompetencji min. 80% z 296 studentów Kosmetologii i Dietetyki I i II stopnia (276K, 20M), zwiększenie szans studentów SWSM na rynku pracy poprzez wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez ABK SWSM, usprawnienie procesu zarządzania w SWSM poprzez wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zwiększenie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych (min. 14 pracowników uczelni, w tym 12K) do 31.12.2023 r.

 

W okresie trwałości w Projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

 

• Najlepiej oceniane przez studentów i kadrę dydaktyczną działania merytoryczne Projektu będą wprowadzone do oferty SWSM, a część programów warsztatowych zostanie włączonych do programu studiów.

 

• Kontynuowane będzie wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez uczelniane biuro karier oraz poprzez działalność doradcy zawodowego (zakres usług ABK będzie dostępny dla studentów co najmniej przez okres równy okresowi realizacji projektu, a doradca zawodowy przez rok).

 

• Studenci będą mieli zapewnioną realizację jakościowych form zajęć w nowoczesnych pracowniach, które doposażone zostały w specjalistyczny sprzęt umożliwiający zdobycie kompetencji pożądanych na rynku pracy.

 

• Zakupiony i wdrożony system wspomagający zarządzanie uczelnią wpłynie na podniesienie jakość kształcenia, obsługi interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, także ułatwi efektywne zarządzanie i podejmowanie kluczowych decyzji związanych z funkcjonowaniem uczelni.

 

• Strona internetowa uczelni będzie na bieżąco aktualizowana i modyfikowana, dostępna będzie językowo dla kandydatów na studentów zza granicy.

 

• Minimum 30% absolwentów podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia lub będzie kontynuowało kształcenie.

Skip to content