Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
Program Kompleksowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Na Otwartym Rynku Pracy

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych:
•    pozostających bez zatrudnienia,
•    absolwentów szkół średnich i wyższych – w chwili obecnej wchodzących na rynek pracy,
•    zamieszkujących na terenie jednego z 3 województw: małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.

 

Celem projektu jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy poprzez zintegrowane działania, na które składa się: cykl szkoleń z umiejętności psychologicznych i społecznych oraz warsztatów zawodowych, które przyczynią się do zmiany lub podniesienia kwalifikacji zawodowych.

 

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie:
•    doradców zawodowych,
•    pośredników pracy,
•    specjalistów (prawników, psychologów, pracowników socjalnych)
•    oraz wezmą udział w płatnych stażach zawodowych.

 

W trakcie trwania projektu Fundacja Sustinae będzie w stałym kontakcie z pracodawcami i organizatorami staży, co pozwoli na promocję uczestników projektu, jako wartościowych pracowników, tak aby doprowadzić do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę jak największej liczby beneficjentów projektu.

 

Rekrutacja:
www.fundacjasustinae.org/komunikat-dotyczacy-rekrutacji

Skip to content