Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
Projekty aktywizacji zawodowej

Droga Do Wymarzonej Pracy Dla Absolwenta Z Niepełnosprawnością W Ramach Programu Absolwent

Realizacja Projektu: Tryb Ciągły Do Wyczerpania Miejsc

 

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które spełniają poniższe warunki:

 • są studentami ostatniego roku studiów lub absolwentami – osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • są zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • pozostają bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • nie uczestniczą w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

 

Formy wsparcia:

 • wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 • trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

 

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

 

Więcej informacji na stronie:

 1. Fundacja Znajdź Pomoc. Projekt „Absolwent”
  https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/
 2. PFRON Program „Absolwent”
  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/
Skip to content