Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
Projekty aktywizacji zawodowej

Katalizator „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Realizacja Projektu: 01.04.2020-31.03.2023, Do Wyczerpania Miejsc

 

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które spełniają poniższe warunki:

  • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

 

Formy wsparcia:

  • zaplanowanie i wdrożenie indywidualnego planu działania (IPD);
  • bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe;
  • staże zawodowe;
  • wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia;
  • wsparcie doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

 

Więcej informacji na stronie:
http://www.fazon.pl/

Skip to content