Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Od Studenta Do Absolwenta: Kompleksowy Program Wsparcia Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów na otwartym rynku pracy

Realizacja Projektu: 11.10.2018- 30.09.2020

 

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które:
•    posiadają aktualne na co najmniej 9-miesięcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
•    posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, podyplomowe) lub posiadają status absolwenta uczelni wyższej uzyskany w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
•    są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy;
•    są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

 

Forma wsparcia dla uczestników projektu:
•    diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin;
•    zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;
•    grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze  36 godzin.

 

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ponadto liczyć na wsparcie w postaci:
•    kursów oraz szkoleń zawodowych;
•    zdobycia uprawnień zawodowych;
•    3 – miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach z dodatkiem motywacyjnym;wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.

 

Więcej informacji na stronie:
http://www.fazon.pl/

Skip to content