Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
Projekty aktywizacji zawodowej

Projekt Graduaton: Projekt realizowany przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja Projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020

 

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które:
•    są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
•    posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
•    na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

 

Forma wsparcia dla uczestników projektu:
•    wsparcie dorady zawodowego;
•    wsparcie psychologa/coach’a kariery;
•    warsztaty z zagadnień autoprezentacji, organizacji czasu pracy, komunikacji interpersonalnej i komunikacji w zespole, pracy zespołowej, zadaniowej i odpowiedzialności;
•    szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełno sprawnościami w środowisku zawodowym;
•    wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
•    płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjne dla najlepszych;
•    wsparcie opiekunów stażowych

 

Więcej informacji na stronie:
https://reaxum.eu/graduaton/

Skip to content