Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
Projekty aktywizacji zawodowej

Teka Absolwenta: Technologia-Efektywność-Kompetencje-Aktywizacja

Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia.

 

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które:
•    są mieszkańcami jednego z sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego;
•    posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
•    są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

 

Absolwenci powinni posiadać dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu.
•    są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
•    nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań bądź projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

 

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby z niepełnosprawnością otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

 

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą dodatkowo liczyć na wsparcie w postaci:
•    kursów oraz szkoleń zawodowych;
•    zdobycia uprawnień zawodowych;
•    3 – miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach z dodatkiem motywacyjnym;wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.

 

Więcej informacji na stronie:
http://www.fazon.pl/

Skip to content