Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niesłyszącymi i słabosłyszącymi

  • Niepełnosprawni

dodano: 5 listopada 2014

Na podstawie opracowania prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski

Oczywiście przed studentami z niepełnosprawnością słuchu należy stawiać takie same wymagania, jak przed innymi studentami. Jednak proces zdobycia wykształcenia musimy być wspierany w granicach niwelowania dysfunkcji, z jakimi się borykają.

 

Na zajęciach, w których uczestniczą osoby niesłyszące i niedosłyszące, należy zastosować kilka zasad:

  • mówić przede wszystkim wyraźnie z minimalnie zwiększonym natężeniem głosu;
  • w minimalnie zwolnionym tempie – tempo wypowiedzi wpływa na zrozumienie treści;
  • nie należy zasłaniać ręką ust, odwracać się itp., przed rozpoczęciem wypowiedzi należy upewnić się, czy osoby niesłyszące na nas patrzą, (jeśli, nie – zwracamy na siebie ich uwagę np. machając dłonią w jej kierunku lub „mrugając” oświetleniem sali);
  • twarz wykładowcy powinna być dobrze oświetlona, co ułatwi osobom niesłyszącym odczytywanie mowy z ust i obserwację mimiki twarzy np. nie należy stawać pod słońce, w oknie, a w pomieszczeniach trzeba ustawić się przodem do okna lub światła sztucznego;
  • wypowiedzi kierowane do osoby niesłyszącej podczas zajęć /indywidualnych konsultacji powinny być krótkie i zwięzłe;
  • jeśli informacja nie zostanie zrozumiana, należy powtórzyć używając w miarę możliwości innych słów;
  • zdania powinny być krótkie, pojedyncze;
  • sformułowania mogą być wspierane naturalną gestykulacją.

 

Zaburzenia mowy

  • Jeśli istnieją trudności ze zrozumieniem, nie należy przytakiwać, a poprosić o powtórzenie /wyjaśnienie. W większości przypadków nie będzie z tym problemu i raczej wysiłek włożony w wysłuchanie tego, co mają do powiedzenia będzie doceniony.
Skip to content