Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niewidomymi i słabowidzącymi

 • Niepełnosprawni

dodano: 10 listopada 2014

Na podstawie opracowania: Jacek Zadrożny

Przed studentami z niepełnosprawnością wzroku należy stawiać takie same wymagania, jak przed innymi studentami. Jednak proces zdobycia wykształcenia musimy być wspierany w granicach niwelowania dysfunkcji, z jakimi się borykają.

 

Na zajęciach, w których uczestniczą osoby niewidome i słabowidzące, należy zastosować kilka zasad:

 • należy dyskretnie zapytać studenta, jak dużo widzi i czy ma dla niego znaczenie miejsce, jakie zajmuje na sali, oraz jaka pomoc będzie mu potrzebna;
 • nagrywanie zajęć jest jedynym sposobem efektywnego sporządzania notatek w tym przypadku, – na co zezwala prawo autorskie;
 • studenci z dysfunkcją wzorku powinni otrzymać takie same informacje jak studenci widzący np. należy głośno czytać, treści zapisywane na tablicy.
 • warto dostarczyć materiały w postaci plików elektronicznych, które np. osoba niedowidząca może odpowiednio powiększyć.
 • prezentacji rysunków, wykresów, diagramów powinien towarzyszyć ich słowny opis.
 • w przypadku przedstawiania eksponatów, makiet, modeli student powinien mieć możliwość zapoznania się z obiektem za pomocą dotyku lub obejrzeć go z bliska (student słabowidzący);
 • koniecznym jest, by prowadzący zadając pytanie precyzował słownie, do kogo je kieruje, gdyż osoba z dysfunkcją wzroku nie zareaguje ani na spojrzenie, czy wskazanie palcem.
 • informacje o wymaganej literaturze należy podawać ze znacznym wyprzedzeniem, – dotarcie do niej jest bardziej skomplikowane i czasochłonne;
 • w przypadku sprawdzania wiedzy dla osób słabowidzących należy przygotować testy używając dużej czcionki, a dla niewidomych – testy w formie elektronicznej, (które mogą być wypełnione za pomocą komputera) lub w brajlu;
 • możliwa jest także zamiana formy pisemnej egzaminu na formę ustną z zachowaniem równoważnego sprawdzenia poziomu wiedzy.
Skip to content