Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

07.06.2024 (piątek)

Temat wystąpienia: Izosteryczne zastąpienie wiązania amidowego pierścieniami azolowymi jako narzędzie do projektowania leków.

Abstract:

W wielu naturalnych peptydach można znaleźć posttranslacyjnie zmodyfikowane reszty aminokwasowe z pierścieniem azolowym w miejscu C-końcowego wiązania amidowego. Peptydy te wykazują działanie przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe i przeciwmalaryczne. Zmiana własciwości konformacyjnych liganda w celu poprawy jego powinowactwa do enzymu lub receptora jest jednym z narzędzi inżynierii biomolekularnej kluczowych dla projektowania nowych leków oraz udoskonalania już stosowanych. Zastąpienie wiązania amidowego przez pierścień azolowy, inspirowane naturalnymi peptydami, zmienia właściwości konformacyjne zmodyfikowanych związków, zwłaszcza reszt aminokwasowych, co potwierdzają przeprowadzone obliczenia teoretyczne wspierane metodami eksperymentalnymi.

Prelegent:

Dr Monika Staś – Studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Praca doktorska na temat: „Właściwości konformacyjne oksazoloaminokwsów”. 2-miesięczny staż w Narodowym Uniwersytecie Dong Hwa, Hualien, Tajwan oraz miesięczny staż w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki w Graz, Austria. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 2-letni staż podoktorski w Instytucie Chemii Organicznej i Biochemii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Od 2019 adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego, prowadzący zajęcia z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej oraz Chemii Leków na kierunku Farmacja. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Specjalista w dziedzinie chemii obliczeniowej. Zainteresowania naukowe to modyfikacje łańcucha głównego peptydów i ich wpływ na właściwości tych związków. Współautor 14 artykułów naukowych z listy filadelfijskiej. Czynny udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych oraz członek komitetu organizacyjnego czterech konferencji Polsko-Tajwańskich “From Molecular Modeling
to Nano- and Biotechnology” w latach 2014, 2015, 2017, 2018.

08.06.2024 (sobota)

Temat wystąpienia: Opakowania do żywności, produktów farmaceutycznych i kosmetycznych

Abstract:

Istnieje ścisły związek między materiałami opakowaniowymi a bezpieczeństwem konsumenta. Skład chemiczny opakowania może wpływać na jakość umieszczonego w nim gotowego produktu, a w konsekwencji również zdrowie człowieka. W ostatnich latach szczególne zainteresowanie budzi powszechne wykorzystanie tworzyw sztucznych jako materiałów opakowaniowych oraz kwestia migracji substancji chemicznych z opakowań. W trakcie prezentacji zostaną omówione wybrane zagadnienia dotyczące potencjalnego zagrożenia chemicznego związanego z zastosowaniem najpopularniejszych opakowań polimerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, lekami i kosmetykami.

Prelegent:

Dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, prof. UO – Zainteresowania naukowe: synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów do polimeryzacji olefin, badanie właściwości fizykochemicznych i użytkowych poliolefin, głównie polietylenu i jego kopolimerów. Autorka 40 publikacji naukowych oryginalnych, 3 patentów udzielonych, kilkudziesięciu prezentacji konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Doświadczenie dydaktyczne z zakresu chemii organicznej, chemii polimerów, zarządzania chemikaliami oraz chemii toksykologicznej.

09.06.2024 (niedziela)

Temat wystąpienia: Spray I żele oparte o naturalnych substancjach – rozwój i badania (wykład w języku angielski) Spray and gels based on natural origin – development and research

Abstract:

One of the priority directions in the development of modern antimicrobial therapy of oral cavity is the replacement of antimicrobial medicinal products containing active substances of synthetic origin  with herbal preparations and beekeeping products.
This presentetion will be dedicated to the pharmaceutical development of oral sprays and oral gels with extract of propolis and herbal preparations.
The primary  aim of the study was to elaborate a composition and technology and conduct the phytochemical, microbiological, and toxicological studies on the oral spray on the base of the extract of propolis (1:5), extract Salvia officinalis (1:5), extract Mentha piperita (1:5) and xylitol for the oral administration in the case of infectious diseases of the oral cavity in order to relieve the throat pain, signs of gingivitis, caries, and halitosis. And the secondary aim of our studies was to elaborate oral gels on the base of the extract of propolis.
As a result of the performed studies, we elaborated the analytical procedure of the determination of the total flavonoid content in the extracts and spray and  assessed  the irritation activity on the chorioalantoic tunic of the chicken embryo (9 days) was performed.

Prelegent:

Nataliia Hudz – Doctor of Pharmaceutical Sciences. Professor at Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Adjunct at Univeristy of Opole.

Temat wystąpienia: Spray I żele oparte o naturalnych substancjach – rozwój i badania (wykład w języku angielski) Spray and gels based on natural origin – development and research

Abstract:

One of the priority directions in the development of modern antimicrobial therapy of oral cavity is the replacement of antimicrobial medicinal products containing active substances of synthetic origin  with herbal preparations and beekeeping products.
This presentetion will be dedicated to the pharmaceutical development of oral sprays and oral gels with extract of propolis and herbal preparations.
The primary  aim of the study was to elaborate a composition and technology and conduct the phytochemical, microbiological, and toxicological studies on the oral spray on the base of the extract of propolis (1:5), extract Salvia officinalis (1:5), extract Mentha piperita (1:5) and xylitol for the oral administration in the case of infectious diseases of the oral cavity in order to relieve the throat pain, signs of gingivitis, caries, and halitosis. And the secondary aim of our studies was to elaborate oral gels on the base of the extract of propolis.
As a result of the performed studies, we elaborated the analytical procedure of the determination of the total flavonoid content in the extracts and spray and  assessed  the irritation activity on the chorioalantoic tunic of the chicken embryo (9 days) was performed.

Prelegent:

Nataliia Hudz – Doctor of Pharmaceutical Sciences. Professor at Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Adjunct at Univeristy of Opole.

Skip to content